عنوان آگهی چه تاثیری در فروش دارد

عنوان آگهی چه تاثیری در فروش دارد عنوان آگهی های پر فروش چه مشخصاتی دارند . در نوشتار زیر عنوان های هشت گانهای که بارها آزمایش شده و منجر به فروش بیلیونها دلار کالا و خدمات شده اند،معرفی می شوند. آنها را با دقت بخوانید، به کار بگیرید و سپس در صدد خلق روش منحصر به فرد خود برآیید: عنوان های بی واسطه : این عنوان ها، بدون استفاده از نمایش کلمه ها، معانی پنهانی و ایهام و جناس،به طور مستقیم پیشنهاد فروش را مطرح می کنند : ((بلوزهای ابریشم خالص - 30 درصد تخفیف )) این آگهی به طور مستقیم با شما وارد صحبت می شود. بسیاری از خرده فروشان از آگهی های روزنامه برای تبلیغ کالای خود استفاده می کنند و با آن ها بدون واسطه وارد صحبت می شوند و مشتریان را به فروشگاه های خود می کشانند. عنوان با واسطه : عنوان با واسطه منظور خود را به صراحت اعمال نمی دارد. این عمل موجب برانگیختن کنجکاوی می شود و خواننده  پاسخ های خود را در متن تبلیغ می یابد. یک آگهی برای دستگاه مخلوط کننده ی صنعتی می گوید: ((ده میلیون به یک، ما می توانیم آن را مخلوط کنیم. )) در ابتدا این جمله شما را متحیر می سازد، اما پس از …
ادامه مطلب
  • 0