فعالیت های تبلیغی

فعالیت های تبلیغی فعالیت های تبلیغی فعالیت های تبلیغی و تبلیغاتی در وب سایت ها برای تبلیغ کسب و کار و یا خدمات که شامل ( ساختمانها - پیمانکاران - تولید کننده ها - پزشکان - شرکت ها - فروشگاه ها - آموزشگاه ها - و .... ) و هر نوع کسب و کار و خدماتی که منجر به درامد میشود سایت تبلیغات اینترنتی 98 با ارائه خدمات آگهی اینترنتی و همچنین تبلیغات محصول و کسب و کار شما و با نمایش در نتایج گوگل باعث رونق کسب و کار شما خواهد شد گزارشهای سالیانه : گزارشهای سالیانه بیشتر برای سهامداران منتشر و توزیع می شوند وغالباً با مرور فعالیت های سالیانه، چالشها و موقعیت مالی شرکت همراه هستند. همکاری یا بازسازی استراتژیک: اگر شرکت شما درگیر همکاری با شرکتی دیگر است و یا در حال بازسازی استرتژیک خود میباشد،حتماً آن راصریحاً اعلام و تبلیغ کنید. شبکه سازی: اگر با هم نسل ها، سازمانهای حرفه و کسانی نظیر آموزشگرها، مشاوران، عرضهکنندگان و کسانی در خارج از شرکت خود در ارتباط هستید، آن را اعلام و تبلیغ کنید. استثناییها: دیده اید خیلیها بر روی قلمها و تیشرت ها و فنجان های قهوه و غیره تبلیغات می کن…
ادامه مطلب
  • 0