مزایای تبلیغات اینترنتی نسبت سایرین

مزایای تبلیغات اینترنتی نسبت سایرین تبلیغات اینترنتی ، فضای سبز بیشتر ، زندگی سالم تر برای تولید 700 تن کاغذ باید 3 هکتار جنگل نابود شود!  لازم به ذکر است که بدون قطع درختان و نابودی طبیعت هم میتوان تبلیغات کرد. در بسیاری از کشور ه استفاده از کاغذ برای تبلیغات در حال منسوخ شدن است و امیدواریم که بزودی این اتفاق در ایران نیز بیوفتد. تبلیغات اینترنتی محدودیت جغرافیای و زمانی ندارد تبلیغات اینترنتی به صورت شبانه روزی و بدون محدودیت جغرافیایی در همه جای دنیا میتواند دیده شود، وقتی شما در یک وب سایت تبلیغ میکنید ، آگهی شما به طور شبانه روزی در دسترس همه ی کاربران دنیا قرار میگیرد. برای مثال وقتی در یک سایت تبلیغ میکنید تبلیغات شما برای همه ی کاربران آن وب سایت در هر جای ایران با هر جای دنیا ک باشند نشان داده میشود. تبلیغات اینترنتی بسیار ارزان است. تبلیغات اینترنتی آسیب پذیر نیست.
ادامه مطلب
  • 0