مزایای تبلیغات اینترنتی

مزایای تبلیغات اینترنتی مزایای تبلیغات اینترنتی که در این مقاله به 35 مورد ان اشاره خواهیم نمود نظر به اینکه مزایای زیادی میتوان به تبلیغات اینترنتی اضافه کرد : افزایش آگاهی از نشان تجاری ایجاد کوشش ( افزایش افراد مورد هدف تبلیغات - ردیابی خریداران اولیه ) افزایش استفاده از نشان تجاری ( ردیابی فراوانی خرید - مطالعه استفاده از اینترنت ) مشتریان با میزان خرید بالا، استفاده از هدایای محصولان ( ردیابی رفتار خرید در طی زمان، چه چیزهایی مشتری خریداری کرده است ) ترغیب مشتری برای خرید بیشتر در هر وهله از خرید بهبود طرز تلقی مشتری از نشان تجاری فروش متقابل نشان های تجاری دیگر همان شرکت ( پی گیری رفتار خرید مشتری نشان تجاری های خاص - اندازه گیری اثرات تبلیغات بازاریابی مشترک ) بازار مشترک با نشان تجاری شرکت های دیگر افزایش مداوم خرید ترغیب مشتری به وفاداری نسبت به نشان تجاری یا افزایش درگیری مشتری با نشان تجاری فراهم کردن اطلاعات جامع از نشان تجاری یا اثبات محصول ایجاد پایگاه داده مشتریان و پیش بینی فروش مدرک بهبود خدمات مشتری کاهش موجودی …
ادامه مطلب
  • 0