مزیت های کسب و کار تبلیغات اینترنتی

مزیت های کسب و کار تبلیغات اینترنتی تبلیغ در اینترنت مزیتهای زیادی نسبت به تبلیغات سنتی دارد که از آن میان میتوان موارد زیر را نام برد : ایجاد ارتباط دوطرفه : تبلیغات اینترنتی یک ارتباط دوطرفه بین تبلیغ کننده و مخاطب ایجاد میکند . مخاطبان نه تنها تبلیغات را دریافت میکنند بلکه قادرند بازخورد بدهند و سئوالات خود را در مورد محصولات با تبلیغکنندگان مطرح کنند. ایجاد یک پیوند مستقیم 24به لیست محصولات: تبلیغات اینترنتی با یک پیوند مستقیم، دسترسی به اطلاعات محصولات مرتبط را برای مخاطبان فراهم میسازد. این قابلیت غالباً منجر به مبادله محصولات و افزایش تعاملات تجاری میشود. توانایی هدفگیری ایستا و پویای مشتریان : در تبلیغات اینترنتی از روشهای متنوعی برای هدفگیری مشتریان به منظور انتخاب، ارائه و نمایش تبلیغات بصورت ایستا یا پویا استفاده میشود. این روشها ممکن است بر اساس محتوای صفحه، اطلاعات شخصی و مبادله پویای اطلاعات باشند. دسترسی جهانی و شبانه روزی: تبلیغات اینترنتی دارای دسترسی جهانی است و در تمام روزهای سال و تمام ساعت روز در دسترس میباشد که این موجب افزایش قابلیت مشاهد…
ادامه مطلب
  • 0