مقایسه ایمیل مارکتینگ با سنتی

مقایسه ایمیل مارکتینگ با سنتی در مقایسه ایمیل مارکتینگ با سنتی مزایا و معایبی برای استفاده از ایمیل مارکتینگ در مقایسه با ایمیل های سنتی وجود دارد کـه در اینجـا بطور مختصر به آنها خواهیم پرداخت. مزایای ایمیل مارکتینگ ایمیل مارکتینگ (از طریق اینترنت)، به دﻻیل زیر، در میان شرکتها رواج یافته است : بازگشت هزینه بطور کاملا دقیق، قابل ردگیری خواهد بود (از طریق سـبد خریـد و مـوارد مشـابه) و ثابت شده است که این بازگشت هزینه، در صورتیکه ایمیل مارکتینگ به طریقه درستی صورت گیرد، باﻻ خواهد بود. ایمیل مارکتینگ، اغلب، طبق گزارشات، پس از سرچ مارکتینگ، موثرترین تاکتیک بازاریـابی آنلاین می باشد. تبلیغ دهندگان  اینترنتی ( ارسال تبلیغ در اینترنت ) می توانند به افراد و شرکت هایی دسترسی داشته باشند که از طریق ثبت نام در سیستم دریافت ایمیل برای موضوعاتی که به آنها علاقه دارند، وارد سیستم شده اند. بیش از نیمی از کاربران اینترنتی، همه روزه، ایمیل های خود را برای دریافـت یـا ارسـال پیـام، چـک خواهند کرد. ایمیل، ابزاری در دست بازاریاب های اینترنتی مـیباشـد، بطوریکـه در سـال 2009، طبـق…
ادامه مطلب
  • 0