مهمترین جاذبه ها در آگهی تبلیغاتی

مهمترین جاذبه ها در آگهی تبلیغاتی جاذبه منطقی: در جاذبه منطقی به طور مشخص و صریح مزایای کالا، خود کالا، ویژگیهای آن و … عنوان می گردد و از پرداختن به مسایل و موضوعهای حاشیه ای خودداری می گرشود. پیامهایی که کیفیت، صرفه جویی، فایده و کاربرد کالا را نشان می دهد از جمله پیام هایی است که در آنها از جاذبه های منطقی استفاده شده است. جاذبه خنده و طنز تبلیغاتی که با محتوای خنده ارایه می شود، در زمره تبلیغاتی است که بهتر از همه شهرت یافته و در بین تبلیغاتی که به نمایش در می آید بیشتر از بقیه به یاد می ماند و در مورد آن صحبت می شود . در بهره گیری از جاذبه خنده و طنز در تهیه آگهی باید باید و نبایده ای را در نظر گرفت؛ از دیدگاه چوین کارشناس تبلیغ بایدها و نبایدهای تبلیغ با جاذبه طنز به شرح زیر است : الف) بایدها  مطالب طنز یا خنده آور باید مرتبط با کالا باشد.  در اوایل تبلیغ مخاطب را با طنز آشنا کنید و بعد اگر می توانید از آن خارج کنید.  از طنز یا مطالب خنده آور برای بیان نقاط قوت کالا استفاده کنید. تبلیغ باید ملیح باشد نه مسخره. مطالب طنز یا خنده آور باید ساده و همه فه…
ادامه مطلب
  • 0