نحوه تبلیغات محصول و خدمات

نحوه تبلیغات محصول و خدمات در نحوه نحوه تبلیغات محصول و خدمات شما محصول یا خدمتی را برای بخش مشخصی از مشتریان با هدف حل مشکلات آنها یا راحت کردن زندگی ایشان تولید کرده اید، اگر شما با زبان خودشان با آنها صحبت کنید، آنها با گوش شنوایی به شما توجه خواهند کرد. ممکن است برای شما و تیمتان سخن گفتن بدون استفاده از کلمات تخصصی سخت باشد، اما این نوع پیام مشتریان شما را سردرگم خواهد کرد و آنها خیلی از بخش های پیام شما رو نخواهند فهمید ، شما میخواهید به مخاطب عام دسترسی پیدا کنید اما تبلیغی پر از مشخصات فنی و اصطلاحات تخصصی درست میکنید. چه اتفاقی میافتد؟ آنها به راحتی به تبلیغ شما توجه نمیکنند. بنر تبلیغی شما با توجه به محصول شما نباید طراحی شود بلکه باید با توجه ویژه به مخاطب شما تدوین گردد . کوتاه باشید ما همیشه مذاکره کوتاه رو به مذاکرههای طولانی ترجیح میدهیم. با کوتاه بودن ما از ارائه اطلاعات اضافی و غیرضروری در طراحی بنر خود اجتناب میکنیم. پیام بلند توسط کاربران اینترنتی شنیده نشده و منجر به فروش نمیشوند. ما میدانیم که محصول شما فوق العاده هست و ویژگیهای خوبی دارد اما به خاطر…
ادامه مطلب
  • 0