نقش تبلیغات و آگهی در بازاریابی

نقش تبلیغات و آگهی در بازاریابی کلودهاپکینز در خصوص مواردی که یک آگهی را موفق می کند، می نویسد: درک درست تبلیغات یا حتی آموزش اصول و مبانی آن، باید با دیدی صحیح آغاز شود، تبلیغات فن فروشندگی است. اصول آن اصول فن فروشندگی است. موفقیت ها و شکست ها، در این دو حیطه، بر اثر دلایلی مشابه پدید می آیند. پس هر پرسش تبلیغاتی باید طبق استانداردهای فروشندگی پاسخ داده شود. بر این نکته تاکید می کنم. تنها هدف تبلیغات رایگان، افزایش فروش است . سودآوری یا عدم سودآوری آن به میزان فروش بستگی دارد. تبلیغات برای ایجاد یک تاثیر کلی نیست ؛ برای ثبت نام شما در اذهان مردم نیست . برای کمک به فروشندگان دیگر شما نیست. با آن مثل یک فروشنده رفتار کنید . آن را مجبور به توجیه خود کنید . آن را با دیگر فروشندگان مقایسه کنید. هزینه و نتیجه را حساب کنید. بهانه ای را از یک فروشنده خوب نمی پذیرید، از آن هم نپذیرید . آنگاه چندان به خطا نخواهید رفت.«وظیفه مهم تهیه کننده آگهی انتقال نکات فروش به مزایایی است که برای خریدار دارد و آگهی دهنده همیشه باید در موقع تهیه آگهی، خودش را به جای خریدار بگذارد و متوجه باشد که آگ…
ادامه مطلب
  • 0