هدف از تبلیغات کسب و کار اینترنتی

هدف از تبلیغات کسب و کار اینترنتی در مقاله هدف از تبلیغات کسب و کار اینترنتی ، همه ما شنیده ایم که برای آغاز  هر کار، به محرکی قوی و شور و شوق فراوان، احتیاج است. اما داشتن این حرارت اولیه به تنهایی کاری از پیش نمی برد. شما به یک برنامه احتیاج دارید. در زمینه تجارتتان، درخصوص مشتریان و رقبای خود عمیقاً تحقیق کنید و یک مدل حقیقی و مفید برای تجارت خود ساخته و روی یک سوال مهم تکیه کنید . چگونه می خواهید پول در بیاورید؟ فرض کنید که در صدد باز کردن یک مغازه هستید. محلی را انتخاب می کنید که باید هزینه اجاره آنرا بپردازید. ممکن است مخارج زیادی نیز برای تهیه دکورمناسب متحمل شوید بدون آنکه به نحوه بازگشت این هزینه ها بی اندیشید. محصولات شما کامل نیستند و به فکر بازاریابی هم نیستید. قطعا پس از چند ماه تجارت شما سقوط خواهد کرد. بازاریابی به عبارتی میتوان گفت هدف و سرمایه گذاری بار روی محصولات میباشد اگر بار محصولات خود بازاریابی و یا هدفگیری نداشته باشید نمیتوانید به آن صورت دلخواه فاروش داشته باشید. ارزان فروشی تازه کاران کسب و کار اینترنتی نیز گاهی فریب کمیت را میخورند و ب…
ادامه مطلب
  • 0