75,000 تومان

پیست اسکی فریدونشهر

⛷پیست اسکی فریدون شهر ⛺️چهارشنبه وجمعه ۲۵_۲۷دی ماه 🥣خدمات: 🍳صبحانه 🙋‍♂️لیدر 👣بیمه ☕️عصرانه گرم 🚌اتوبوس مجهز 💰هزینه بدون نهار۷۵۰۰۰تومان 🥙همراه بانهار۹۷۰۰۰تومان ☎️09128503681باباگلی مارادرشبکه های اجتماعی […]