50,000,000 تومان

ساخت سوله و مخزن آب در کاشان

🔹اجرای سازه های فلزی،ساخت سوله 🔹اجرای فونداسیون سوله و ارماتوربندی 🔹پروژه های صنعتی و دولتی:گاوداری،مرغداری،ورزشگاه،کارخانه های بزرگ و کوچک 🔹 ارماتوربندی،قالبندی در سراسر ایران ✅با […]