سوله سازی

طراحی و ساخت انواع سوله های صنعتی ارائه دفترچه محاسبات و نقشه مهر و امضای نقشه سوله خرید و فروش سوله دست دوم

رنگ و تینر

(تولید و عرضه),(رنگ چوب),(تینر) (تینرفوری),(پلی اورتان),( تینر فایبرگلاس),(تینرشاپان),(تینرکوره ای),(تینر اپوکسی),(بتونه),(پلی استر),(نیم پلی استر),(کیلر),(سیلر),(اکلیل),(هاردنر)