ساتکس پلاس

Satex plus شرکت اوبا انشاعات کیمیا ارس اولین واحد تخصصی در مصالح شیمی ساختمانی با بهره گیری از سیستم تکنولوژی نانو با مواد شیمی خارجی این شرکت […]