نکاتی در مورد تبلیغات

نکاتی در مورد تبلیغات

مواردي از قبیل استفاده از گرافیک هاي خوش ساخت می باشد . هیچ چیزي بدتر از پرچم تبلیغاتی که به طرز نا صحیحی ساخته شده و حسن نیت کار را تحت تاثیر قرار داده نمی باشد و پرداختن پول به یک پرچم تبلیغاتی خوب که براي همیشه می توان از آن استفاده کرد ، ارزنده می باشد.

معرفی سایتهاي تبلیغاتی

معرفی سایتهاي تبلیغاتی معتبر یکی از دغدغه هاي مشتریان ایرانی است که توسط دولت میتواند معرفی گرددازمشخصات این سایتها می توان أگهی تبلیغاتی در صفحه اصلی با ضمانت و مجوز رسمی از بخش دولتی را ذکر کرد مشتریان ومصرف کنندگان محصول با مقایسه چند محصول در این سایت تصمیم خرید را از فروشگاه معتبر را می گیرند.

کاربردهاي تبلیغات در تجارت الکترونیک

یکی دیگراز کاربردهاي تبلیغات در تجارت الکترونیک، بررسی مدل رفتار خرید مشتري و سپس ارائه پیشنهاداتی از جمله ارائه تبلیغات اختصاصی، بیان محصولات مورد علاقه مشتري، راهنمایی براي انتخاب عرضه کننده مناسب است. توجه به نحوه فرایند خرید هر مشتري و ذخیره فعالیتهاي او از جمله کلیکها، جستجوها، مطالعه کاتالوگها وغیره، اطلاعات بسیار ارزشمندي را در مورد علایق و اولویتهاي مشتري در اختیار فروشگاه میگذارد و این امکان را مهیا میسازد تا با بررسی و تحلیل این موارد در مراجعه بعدي مشتري ، فضاي فروشگاه را به گونهاي مطابق با نیازها و اولویتهاي او خصوصی سازد، تا علاوه بر ایجاد علاقه و ارتباط خاص با مشتري، فرایند خرید را براي او به طور بهینه و در وقت کم مهیا کند. عاملهاي هوشمند نرمافزاري از ابتداییترین بخش این فرایند، یعنی ذخیره اطلاعات شخصی هر فرد، تا مرحله بررسی و آنالیز و در نهایت ایجاد توصیه و محیط خصوصیشده به فرد، بسیار سودمند هستند ، مدل رفتاري خرید مشتري داراي 6مرحله اساسی از فرایند خرید است که در زیر به جزئیات مربوط به این مراحل پرداخته میشود.

برای مطالعه ادامه کلیک کنید

11 شهریور 1398 2:13 ب.ظ