تکنيک های تبليغات اینترنتی

تکنيک های تبليغات اینترنتی

انواع تکنيک های تبليغات اینترنتی شامل موارد زیر است:

تبليغات بنری

بنر پیامی است که به شکل هنری و با تصاویر و متون ثابت یا متحرک بر روی صفحات وبسایت ظاهر میشود و بینندگان را به اطلاعات تکمیلی یا سایت آگه یدهنده هدایت میکند. به عبارت ساده تر، تصویری مستطیلی بر روی صفحۀ وب به منظور اهداف تبلیغاتی است. بنرها به دو شکل ثابت و متحرک هستند و با کلیک بر روی بنر مورد نظر آن تبلیغ میتوان اطلاعات بیشتری در مورد آن به دست آورد

تبليغات رسانه ای

این نوع تبلیغات نیز همانند بنرها هستند با این تفاوت که هدف اصلی تبلیغات با غنای رسانهای جلب توجه مخاطبان با تکنولوژی های پیچیده تر است.

تبليغات مبتنی بر بازی

در این نوع تبلیغات، تبلیغ مورد نظر به نحوی در بازیهای اینترنتی قرار داده میشود تا مخاطب حین بازی با تبلیغ و پیام تبلیغ تعامل داشته باشد.

تبليغات از طریق پست الکترونيک

شرکت مذبور با ارسال پیام به آدرس الکترونیکی کاربران، آنها را با محصول خود آشنا و آنان را به خرید محصول خود ترغیب میکند. همچنین با این شیوه مشتریان احتمالی و فعلی خود را تشویق میکند تا پرسشها، پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس پست الکترونیک شرکت ارسال کنند. شیوههای استفاده از این ابزار ارسال خبرنامههای دورهای، ایجاد گروه های گفتگو و کانال بازاریابی است که افراد در آن عضو میشوند و بر اساس علایق اعضاء پیام های تبلیغاتی برای آنها ارسال میشود.

تبليغات مبتنی بر حامیگری

در این نوع از تبلیغات، شرکت از یک رویداد، واقعه یا فعالیت خاص حمایت میکند و در مقابل لوگو یا نام تجاری خود را در آن رویداد یا فعالیت خاص درج میکند. در اینجا شرکت حامی از توجه کاربران در اینترنت سود میبرد.

تبليغات با استفاده از موتورهای جستجوگر

امروزه با افزایش تساعدی اطلاعات در اینترنت نقطۀ شروع استفاده از این اطلاعات برای میلیون ها کاربر موتورهای جستجوگر برای دسترسی سریعتر کاربران اهمیت بسیاری در فعالیت تجاری و تعداد بازدید از سایت شرکت دارد. برای ایجاد جایگاه مناسب سایت در موتورهای جستجوگر باید عواملی چون محتوای ارزشمند، ساده نگهداشتن سایت، انتخاب دقیق کلمات کلیدی، قرار دادن کلمات کلیدی درون متن، قرار دادن کلمات کلیدی در محلهای مناسب و مؤثر، گرفتن نام دامنۀ مخصوص به خود، در اختیار داشتن یک میزبان وب باکیفیت، گرفتن پیوند به سایت خود در سایتهای مختلف، ثبت کردن سایت به طور دستی در موتورهای جستجوگر را در نظر داشت.

تبليغات ناخواسته

این نوع از تبلیغات به صورت ناخواسته دریافت میشود و مخاطبان را در معرض نمایشی اجباری قرار میدهد که گاهی با پاسخهای منفی همراه است. در مورد فرش، و پس از بررسی وبسایتهای داخلیای که در حوزۀ فرش و کفپوش فعالیت داشتند و همچنین وبسایتهای خبری، فروشگاهی و پربازدید، مشاهده شد که بیشتر تبلیغات مبتنی بر استفاده از بنرهای ثابت است و از سایر انواع تبلیغات اینترنتی مذکور کمتر استفاده شده است. تعاملات صورت گرفته در فضای مجازی نرخ پاسخگویی بالایی دارد. این شیوه که یک کانال بازاریابی است که دسترسی جهانی دارد و موجب گسترش بازار فرش میشود و تعامل دوطرفۀ تبلیغات اینترنتی با پیوند مستقیم صورتی پویا به آن میدهد. با این حال، در توصیفی که از وضعیت تبلیغات اینترنتی فرش شده است استفاده از تبلیغات اینترنتی برنامه ریزیشده و منسجم نیست. در این تحقیق در نظر داریم تأثیرپذیری متغیرهای محتوایی، میانجی و ارتباطی را بر اساس دیدگاه کاربران اینترنتی در مقام مصرف کنندگان فرش بررسی کنیم تا تأثیر تبلیغات اینترنتی فرش بر اساس مدل مفهومی تحقیق و تأکید بر رفتار مصرف کنندگان در ایران ارزیابی شود.