آگهی اینترنتی و بازاریابی

آگهی اینترنتی و بازاریابی آگهی اینترنتی و بازاریابی ، امروزه بازاریابی و همچنین بازاریابی از طریق اینترنت ( آگهی اینترنتی ) به عنوان یک علم مورد نیاز در فعالیت های اقتصادی شناخته می شود. این دانش که همواره در جوامع به شکل های گوناگون وجود داشته است، در عصر حاضر شکل جدیدی پیدا کرده و از روش های سنتی به روش جدید و متناسب با علم روز یعنی بازاریابی اینترنتی گرایش پیدا کرده است. حضور اینترنت و پیشرفت سریع آن به داخل کشورها و عدم توجه به موقعیت های زمانی و مکانی، جنبه مثبت بازاریابی اینترنتی را برجسته می کند. البته برخی سوء استفاده ها از این نوع بازاریابی، گاه موجب می شود جنبه های مثبت این نوع بازاریابی تحت الشعاع جنبه منفی قرار بگیرد و استفاده از آن را مورد تردید قرار دهد. هدف مقاله حاضر، بیان ویژگی های مثبت بازاریابی اینترنتی و علت یابی عدم استقبال این نوع بازاریابی در ایران است. دانش بازاریابی اینترنتی در حد کافی متاسفانه در ایران به علت عدم برخورداری از دانش بازاریابی در حد کافی، گاهی اوقات بی توجهی به اصول اخلاقی در این نوع بازاریابی، نگرش هزینه آور بودن به مقوله بازاریا…
ادامه مطلب
  • 0