آگهی اینترنتی و بازاریابی

آگهی اینترنتی و بازاریابی

آگهی اینترنتی و بازاریابی ، امروزه بازاریابی و همچنین بازاریابی از طریق اینترنت ( آگهی اینترنتی ) به عنوان یک علم مورد نیاز در فعالیت های اقتصادی شناخته می شود. این دانش که همواره در جوامع به شکل های گوناگون وجود داشته است، در عصر حاضر شکل جدیدی پیدا کرده و از روش های سنتی به روش جدید و متناسب با علم روز یعنی بازاریابی اینترنتی گرایش پیدا کرده است. حضور اینترنت و پیشرفت سریع آن به داخل کشورها و عدم توجه به موقعیت های زمانی و مکانی، جنبه مثبت بازاریابی اینترنتی را برجسته می کند. البته برخی سوء استفاده ها از این نوع بازاریابی، گاه موجب می شود جنبه های مثبت این نوع بازاریابی تحت الشعاع جنبه منفی قرار بگیرد و استفاده از آن را مورد تردید قرار دهد. هدف مقاله حاضر، بیان ویژگی های مثبت بازاریابی اینترنتی و علت یابی عدم استقبال این نوع بازاریابی در ایران است.

دانش بازاریابی اینترنتی در حد کافی

متاسفانه در ایران به علت عدم برخورداری از دانش بازاریابی در حد کافی، گاهی اوقات بی توجهی به اصول اخلاقی در این نوع بازاریابی، نگرش هزینه آور بودن به مقوله بازاریابی، کم تجربگی مدیران شرکت ها و موسسات، عدم پاسخگویی موسسات به مشکلات به وجود آمده در اثر قلو در تبلیغ توسط بازار یاب، عدم اعتماد مردم به این نوع بازاریابی، مساله ی اعتبار حقوقی در بازاریابی اینترنتی، آشنانبودن و دسترسی نداشتن عموم مردم به رایانه، عدم گسترش اینترنت در همه نقاط کشور، سرعت پایین اینترنت، …. بازاریابی اینترنتی در ایران جایگاه خاص خود را نیافته است و جامعه از جنبه های مثبت آن کمتر بهره مند می شود.

درج آگهی در اینترنت

سایت تبلیغات 98 با ارائه خدمات تبلیغات محصول و خدمات اعم از تاسیسات – ساختمانی – پزشکی – تولید محصول – محصولات – فروشگاه – فروش محصول و … به صورت درج آگهی اینترنتی فعالیت میکند برای درج تبلیغات اینترنتی و همچنین آگهی رایگان در سایت ثبت نام کنید