آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه

آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه در نگاه عمـومي آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه و مؤثر بايد ويژگي هاي زير را داشته باشد: به منظور جذب مخاطبان معين طرح ريزي شده باشد. محتواي پيام آن به حدي قوي باشد كه باعث جلب توجه مخاطب شود. قادر باشد متمايز از ديگر تبليغات در رستة خود عمل كند. انديشه محوري يا به عبارتي شعار آن به گونه اي باشد كه در ياد بماند. علاقه و نگرش مثبت مخاطب را دربارة خريد كالا برانگيزد. نياز مخاطبش را شناسايي كند و در راستاي پاسخ به آن بكوشد. انتقال پيام به درستي انجام شود. وعده ها و مزاياي آگهي مطابق مزايا و ويژگيهاي محصول باشد و به گونه اي نباشـد كه مشتري احساس كند فريب خورده است.   کلیپ تبلیغاتی خلاقانه یاماها و معرفی محصول جدید NIKEN   الگوی مراحل تبليغ موفق اينترنتی پژوهش حاضر در نظر دارد الگوي مراحل تبليغ موفق اينترنتي را براي كسب رضايتمندي و جذب مشتريان الكترونيكي ارائه كند و سودآوري را افزايش دهـد. از مشخصـات ديگـر الگوي ارائه شده در اين پژوهش سهولت اجراي آن براي تبليغ كنندگان است. ايـن الگـو بـا استفاده از …
ادامه مطلب
  • 0