آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه

در نگاه عمـومی آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه و مؤثر باید ویژگی های زیر را داشته باشد:
  1. به منظور جذب مخاطبان معین طرح ریزی شده باشد.
  2. محتوای پیام آن به حدی قوی باشد که باعث جلب توجه مخاطب شود.
  3. قادر باشد متمایز از دیگر تبلیغات در رسته خود عمل کند.
  4. اندیشه محوری یا به عبارتی شعار آن به گونه ای باشد که در یاد بماند.
  5. علاقه و نگرش مثبت مخاطب را درباره خرید کالا برانگیزد.
  6. نیاز مخاطبش را شناسایی کند و در راستای پاسخ به آن بکوشد.
  7. انتقال پیام به درستی انجام شود.
  8. وعده ها و مزایای آگهی مطابق مزایا و ویژگیهای محصول باشد و به گونه ای نباشـد که مشتری احساس کند فریب خورده است.

آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه

 

کلیپ تبلیغاتی خلاقانه یاماها و معرفی محصول جدید NIKEN

 

الگوی مراحل تبلیغ موفق اینترنتی

پژوهش حاضر در نظر دارد الگوی مراحل تبلیغ موفق اینترنتی را برای کسب رضایتمندی و جذب مشتریان الکترونیکی ارائه کند و سودآوری را افزایش دهـد. از مشخصـات دیگـر الگوی ارائه شده در این پژوهش سهولت اجرای آن برای تبلیغ کنندگان است. ایـن الگـو بـا استفاده از کتب و مقالات معتبر در زمینه تبلیغات اینترنتی طراحی شده اسـت. مزیـت ایـن پژوهش بر پژوهش های پیشین، طراحی الگویی منسجم برای تبلیغـات  اینترنتی مو فـق بـه منظور بالا بردن قدرت جذب مشتریان الکترونیکی است. انسجام در الگوی حاضر موجـب می شود که تبلیغ کنندگان با دسترسی داشتن به این الگو، قادر باشند مشتریان بیش تری را بـه خرید کالا و خدماتشان ترغیب کنند.

آگهی تبلیغات اینترنتی خلاقانه

در پژوهش حاضر دو عامل برای تبلیغ مناسب اینترنتی حائز اهمیت دانسته شده اسـت :

اول هزینه و دوم جلب رضایت مشتری. تحقق این دو عامل به صورت توأمان امکـان  پـذیر نیست. برای مثال، تبلیغات ابر رسانه ای محبوبیت بالایی نزد کاربران دارند. این نوع تبلیغـات به علت امکاناتی مانند پویانمایی ها مستلزم هزینه فراوان برای تبلیـغ کننـده کـالا  و خـدمات  است که تبلیغ کننده به علت نیاز به کسب رضایت  مشتریان گریزی از آن ندارد. بـه  منظـور  مقابله با این معضل باید جذابیت تبلیغ بالا رود تا از طریق آن مشتریان بیش  تـری محصـول  تبلیغ شده را خریداری کنند. به علت رضایت مشتریان از آن محصول، خریـد محصـول  بـا  مراجعه مجدد به صورت تصاعدی بالا می رود و هزینه های تبلیغ را جبران می کند و بـا  معرفی سایت تبلیغاتی به سایر کاربران سبب سودآوری شرکت مـی شـود . ایـن سـودآوری مشروط به آن است که تبلیغ کنندگان اینترنتی اصول اخلاقی را رعایت کننـد  و بـرای رشـد  تبلیغات کالا و خدماتشان مشتریان را فریب ندهند.