اشکال تبلیغات اینترنتی

اشکال تبلیغات اینترنتی اشکال تبلیغات اینترنتی (تکنولوژی تبلیغات ) به شکلهای گوناگونی که تبلیغ دهندگان برای نشان دادن تبلیغ خود در اینترنت از آنها استفاده مینمایند، اشاره دارد. مانند بنرها، بنرهای دارای غنای رسانه ای، نامه های تجاری و تبلیغات. مبتنی بر بازی.تبلیغات بنری با وجود حجم کم، وسیله ای کارآمد برای تحقق اهداف چند منظوره اند، زیرا: بنرها در حقیقت بخشی از پیامهای تبلیغاتی شرکتها/وبسایتها هستند.  این شیوه تبلیغ، اسم، نشانه logo و تولیدات شرکتها را با روشهای گوناگون و متنوعی به نمایش میگذارد. بنرها، ابزاری برای افزایش میانگین کلیکها به شمار میآیند. با کمترین جزئیات، مشتری را به کلیک ترغیب میکنند. در صورت استفاده از برنامه های بازاریابی زنجیرهای، این روش کلیدی برای دنبال کردن مکانیزم این برنامه هاست  تبلیغات مبتنی بر بازی از گذشته دور، سرگرمی یکی از شیوه های مورد استفاده در تبلیغات بوده است. بر این اساس بازیهای اینترنتی میتوانند فرصت مناسبی را برای تبلیغات فراهم آورند. ارائه دهندگان تبلیغات مبتنی بر بازی، فروشندگان بازیهای اینترنتی هستند. این نوع …
ادامه مطلب
  • 0