اشکال تبلیغات اینترنتی

اشکال تبلیغات اینترنتی (تکنولوژی تبلیغات ) به شکلهای گوناگونی که تبلیغ دهندگان برای نشان دادن تبلیغ خود در اینترنت از آنها استفاده مینمایند، اشاره دارد. مانند بنرها، بنرهای دارای غنای رسانه ای، نامه های تجاری و تبلیغات.

مبتنی بر بازی.تبلیغات بنری با وجود حجم کم، وسیله ای کارآمد برای تحقق اهداف چند منظوره اند، زیرا:

  • بنرها در حقیقت بخشی از پیامهای تبلیغاتی شرکتها/وبسایتها هستند.
  •  این شیوه تبلیغ، اسم، نشانه logo و تولیدات شرکتها را با روشهای گوناگون و متنوعی به نمایش میگذارد.
  • بنرها، ابزاری برای افزایش میانگین کلیکها به شمار میآیند.
  • با کمترین جزئیات، مشتری را به کلیک ترغیب میکنند.
  • در صورت استفاده از برنامه های بازاریابی زنجیرهای، این روش کلیدی برای دنبال کردن مکانیزم این برنامه هاست 

اشکال تبلیغات اینترنتی

تبلیغات مبتنی بر بازی

از گذشته دور، سرگرمی یکی از شیوه های مورد استفاده در تبلیغات بوده است. بر این اساس بازیهای اینترنتی میتوانند فرصت مناسبی را برای تبلیغات فراهم آورند. ارائه دهندگان تبلیغات مبتنی بر بازی، فروشندگان بازیهای اینترنتی هستند. این نوع از تبلیغات برای افرادیکه در حال بازی هستند به دو صورت ارسال میشوند.در روش اول که بسیار متداول است، تصاویر تبلیغاتی، جایگزین تصاویر بازی اینترنتی میشود. در نتیجه افرادیکه در حال بازی هستند، به شکل مجازی تحت تاثیر تبلیغ مورد نظر قرار میگیرند. در روش دیگر کل بازی به قسمتهای مختلفی تقسیم میشود و افرادیکه در حال بازی هستند میبایست قبل از رفتن به مراحل بعدی بازی، تبلیغ خاصی را ببینند و یا تعاملاتی را انجام دهند. در این روش تبلیغ دهندگان پاسخهای تعاملی بیشتری را دریافت مینمایند چراکه افرادیکه در حال بازی هستند، مایل به ادامه بازی خود خواهند بود از آنجائیکه تبلیغات مبتنی بر بازی معمولاً از تکنولوژی چند رسانهای استفاده میکنند، هزینه بیشتری برای ایجاد و اجرای آنها صرف میشود. علیرغم اینکه این نوع تبلیغات در جلب توجه بینندگان بسیار موفق هستند، ولی مخاطبان آن تنها به افرادیکه بازی را انجام میدهند محدود میشوند. محدودیت دیگر این نوع از تبلیغات ناخرسندی برخی از افراد از تبلیغات حین بازی است.

9 آبان 1398 4:07 ب.ظ