انواع تبلیغات اینترنتی

انواع تبلیغات اینترنتی تبليغات امري است پيچيده، زيرا تبليغ كنندگان فراوان و متفاوتي ميكوشند با اهداف و روش هاي مختلف به مشتريان گوناگون دسترسي يابند. گفتني است نقش اخلاقيات در برخي گونه هاي تبليغات پررنگتر است كه در زير به اختصار بيان ميشوند:  تبليغات سياسي  : political advertising سياستمداران براي ترغيب مردم به رأي دادن از تبليغات سياسي استفاده ميكنند و اين امر بخش مهمي از فرايند فعاليتهاي سياسي در بسياري از كشورها را تشكيل ميدهد. گرچه تبليغات سياسي منبع مهمي براي ارتباط با رأي دهندگان است، اما انتقادات بسياري به اين نوع تبليغات وارد است؛ زيرا تبليغات سياسي ً معمولا بر شكل و ظاهر قضايا متمركز است نه موضوعات و واقعيتها، اما اين رويكرد در كشورهاي مختلف يكسان نيست. تبليغات تعاملي : interactive advertising مصرف كنندگاني كه به رايانه و اينترنت دسترسي دارند ميتوانند از تبليغات تعاملي بهرهمند شوند. آگهي ها از طريق صفحات وب و ديگر امكانات اينترنتي دريافت ميشوند. در اين حال، مصرف كننده قادر است به آگهي پاسخ دهد، آن را اصلاح كند، گسترش دهد يا به آن بي اعتنا باشد. اين نوع تبليغا…
ادامه مطلب
  • 0

انواع تبلیغات اینترنتی

انواع تبلیغات اینترنتی در مقاله انواع تبلیغات اینترنتی باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که تبلیغات، امر پیچیدهاي است، زیرا تبلیغ كنندگان فراوان و متفاوتی میكوشند تا به گونه هاي متفاوتی به مخاطبان، دسترسی پیدا كنند. گونه هاي مختلف تبلیغات را از نظر می گذرانیم. تبليغات اینترنتی نام تجاري Brand advertising  رایج ترین و قابل مشاهده ترین نوع تبلیغات، تبلیغات ملی مصرف كننده است. نام دیگر آن، تبلیغات نام تجاري است كه بر توسعه هویت و تصویر بلندمدت یك نام تجاري تأكید دارد. این نوع تبلیغات میكوشد تا تصویري برجسته از نام تجاري یك محصول، ارائه و گسترش دهد.  تبليغات اینترنتی خرده فروشی Retail advertising تبليغات اینترنتی خرده فروشی ، بر معرفی فروشگاه یا مكانی متمركز است كه انواع محصولات را میتوان از آنجا خرید یا خدمات معینی را ارایه میدهد. تبلیغات اینترنتی خرده فروشی، روي قیمت كالا، قابلیت دسترسی، مكان و ساعات كار فروشگاه تأكید دارد. تبليغات اینترنتی سياسي سیاست مداران براي ترغیب مردم به رأي دادن به آنان، از تبلیغات سیاسی استفاده میكنند و این امر، بخش مهمی از فرایند فعالیت ها…
ادامه مطلب
  • 0