تبلیغات اینترنتی در کشور ایران و انواع شهر های آن

تبلیغات اینترنتی در کشور ایران و انواع شهر های آن با گسترش جوامع بشری استفاده از تبلیغات برای فروش بیشتر و سود دهی مورد استفاده قرار میگیرد با رواج اینترنت  تبلیغات اینترنتی رشد چشمگیری داشته است در صنایع و شغل های مختلف از آن بهره میگیرند هر کاری مشکلات ، مزیت و معایب خاصی دارد در این مقاله به بررسی اینترنت در نقاط کشور می پردازیم. در سال دهه ۷۰ اینترنت به کشور ما وارد شده  و مانند کشور های خارجی رشد زیادی داشته به طوری که افراد زیادی از آن در زمینه های کاری و کسب در آمد استفاده میشود مانند تبلیغات اینترنتی. البته نا گفته نماند تنها در زمینه کاری از اینترنت استفاده نمیشود در موارد زیادی مانند تفریح به دست آوردن اطلاعات و سایر گزینه ها استفاده میشود . تبلیغ اینترنتی در ایران در کشور ایران از سال ۷۶ تبلیغات شروع شد وب سایت های زیادی ایجاد شده و شروع به فعالیت کردند تبلیغات در این سایت ها کم بود بنابراین از لحاظ مالی تحت فشار قرار گرفتند چون راه در آمد بسیاری از موارد از تبلیغات اینترنتی است این فشار مالی باعث شد تا سایت های زیادی دچار مشکلات شدند و سایت های خود را ب…
ادامه مطلب
  • 0