تعریف تبلیغات اینترنتی

تعریف تبلیغات اینترنتی تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد،در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را اینگونه تعریف نمودهاند: نمایش دادن نامها وعلائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای ( پایگاه های) پربیننده اینترنت ،به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید ( سایت صدا و سیما 2002 ). در فرایند تهیه و اجرای تبلیغات اینترنتی، شرکتهای تبلیغاتی، ناشران اینترنتی :  تبلیغ دهندگان سازمانها و شرکتهای تولیدی و خدماتی تبلیغات اینترنتی در ایران بسیار پیش آمده که مدیران شرکتها در مورد موفقیت تبلیغات اینترنتی در ایرانبه دلیل کند بودن روند IT نسبت به سایر کشورهای دنیا اظهار شک و تردید کرده اند و بازخورد این صنعت تبلیغاتی را قابل مقایسه با آنچه در سایر کشورهای دنیا وجود دارد نمیدانند. اگر مدل روند ورود تکنولوژی در ایران را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که نتایج دقیقا همانند سایر کشورهاست اما با اندکی تاخیر. به عبارت دیگر تلویزیون هم در ایران همانند سایر کشورها محبوب شد اما با تاخیر. برای اینترنت هم این…
ادامه مطلب
  • 0