تکنيک های تبليغات اینترنتی

تکنيک های تبليغات اینترنتی انواع تکنيک های تبليغات اینترنتی شامل موارد زیر است: تبليغات بنری بنر پیامی است که به شکل هنری و با تصاویر و متون ثابت یا متحرک بر روی صفحات وبسایت ظاهر میشود و بینندگان را به اطلاعات تکمیلی یا سایت آگه یدهنده هدایت میکند. به عبارت ساده تر، تصویری مستطیلی بر روی صفحۀ وب به منظور اهداف تبلیغاتی است. بنرها به دو شکل ثابت و متحرک هستند و با کلیک بر روی بنر مورد نظر آن تبلیغ میتوان اطلاعات بیشتری در مورد آن به دست آورد تبليغات رسانه ای این نوع تبلیغات نیز همانند بنرها هستند با این تفاوت که هدف اصلی تبلیغات با غنای رسانهای جلب توجه مخاطبان با تکنولوژی های پیچیده تر است. تبليغات مبتنی بر بازی در این نوع تبلیغات، تبلیغ مورد نظر به نحوی در بازیهای اینترنتی قرار داده میشود تا مخاطب حین بازی با تبلیغ و پیام تبلیغ تعامل داشته باشد. تبليغات از طریق پست الکترونيک شرکت مذبور با ارسال پیام به آدرس الکترونیکی کاربران، آنها را با محصول خود آشنا و آنان را به خرید محصول خود ترغیب میکند. همچنین با این شیوه مشتریان احتمالی و فعلی خود را تشویق میکند تا پرسشها، …
ادامه مطلب
  • 0