جایگاه ویژه اینترنت در تبلیغات

جایگاه ویژه اینترنت در تبلیغات اینترنت، رسانه اي با توان بسیار گسترده و بالا است که میتواند جایگاه ویژه اي در تبلیغات داشته باشد.(گوگل). انجام تبلیغات در اینترنت در مقایسه با تبلیغات سنتی در رسانه هاي دیگر، مزیت هاي قابل ملاحظه اي دارد که از آن جمله میتوان به امکان ایجاد ارتباط دو طرفه با افراد، ایجاد یک پیوند مستقیم با فهرست کالاها و خدمات، دسترسی 24 ساعته، تسهیل به روز رسانی آگهی ها و کمتر بودن هزینه تبلیغ در اینترنت نسبت به سایر رسانه ها اشاره کرد. با توجه به روند رو به رشد تبلیغات اینترنتی در جهان، یکی از روش هاي رسیدن به رونق در صنعت پوشاك کشور و ایجاد توان رقابتی تولیدات آن با انواع خارجی، توجه به موضوع تبلیغات به ویژه تبلیغات اینترنتی، به عنوان موتور محرك این صنعت میباشد. شرکت هاي تجاري اگر بخواهند به فعالیت هاي خود ادامه دهند و موقعیت خود را در بازار پر رقابت امروز حفظ کنند، چارهاي جز به کارگیري این نوع از تبلیغات ندارند. این امر در مورد شرکت هایی که بخواهند در سطح جهانی فعالیت کنند، مهمتر به نظر میرسد. اما در ایران شرکت هاي به نسبت اندکی توانسته اند از آن به طریق مؤ…
ادامه مطلب
  • 0