عوامل مهم در فرایند تبلیغ

عوامل مهم در فرایند تبلیغ شناسایی ابزار مناسب تبلیغ به گونه ای که بیشترین تأثیر را بر مخاطب بگذارد از عوامل مهم در فرایند تبلیغ. هرچه پیام تبلیغ کاملتر و آسانتر به مخاطب منتقل شود، تبلیغ گر به هدفش نزدیکتر میشود و ارتباط ژرفتری میان او و مشتری شکل میگیرد. فرایند تبلیغات با توجه به هزینۀ در دسترس، توسط رسانه های مختلفی مانند روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و اینترنت انجام میشود. برنامه ریزی برای انجام دادن تبلیغات اینترنتی در مورد کالایی مانند فرش باید با توجه به ابعاد متعدد تبلیغ صورت گیرد با این تفاوت که فرش خود یک رسانه است و در کنار کارکردهای متعدد در محیط وب میتواند نقش بسزایی در افزایش شناخته شدن فرهنگ ایرانی داشته باشد. توأمان شدن قابلیت های متفاوت دو رسانه با هزینۀ اندک نسبت به سایر رسانه ها با تمرکز و هدف گیری مناسب مشتریان راهی کارآمد و مناسب برای تبلیغات فرش است. امروزه تبلیغات الکترونیکی و کاربرد وب از شیوه های جدید تبلیغات در سراسر جهان به شمار میآید و روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود. اما علیرغم اهمیت و جایگاه ویژە تبلیغات الکترونیکی، صاحبان و عرضه کنندگا…
ادامه مطلب
  • 0