عوامل مهم در فرایند تبلیغ

شناسایی ابزار مناسب تبلیغ به گونه ای که بیشترین تأثیر را بر مخاطب بگذارد از عوامل مهم در فرایند تبلیغ. هرچه پیام تبلیغ کاملتر و آسانتر به مخاطب منتقل شود، تبلیغ گر به هدفش نزدیکتر میشود و ارتباط ژرفتری میان او و مشتری شکل میگیرد. فرایند تبلیغات با توجه به هزینۀ در دسترس، توسط رسانه های مختلفی مانند روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون و اینترنت انجام میشود. برنامه ریزی برای انجام دادن تبلیغات اینترنتی در مورد کالایی مانند فرش باید با توجه به ابعاد متعدد تبلیغ صورت گیرد با این تفاوت که فرش خود یک رسانه است و در کنار کارکردهای متعدد در محیط وب میتواند نقش بسزایی در افزایش شناخته شدن فرهنگ ایرانی داشته باشد.
توأمان شدن قابلیت های متفاوت دو رسانه با هزینۀ اندک نسبت به سایر رسانه ها با تمرکز و هدف گیری مناسب مشتریان راهی کارآمد و مناسب برای تبلیغات فرش است. امروزه تبلیغات الکترونیکی و کاربرد وب از شیوه های جدید تبلیغات در سراسر جهان به شمار میآید و روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود. اما علیرغم اهمیت و جایگاه ویژە تبلیغات الکترونیکی، صاحبان و عرضه کنندگان فرش دستباف کمتر توجهی به این شیوۀ جدید تبلیغاتی دارند. در حال حاضر، فعالان و فروشندگان فرش دستباف تمایل بیشتری به استفاده از ابزارهای تبلیغات سنتی همانند بنر، روزنامه، رادیو و تلویزیون دارند.

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی

استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مذکور افزون بر هزینۀ اقتصادی بالا، محدودیت های بسیاری همانند میزان انتشار، اطلاع رسانی و انتقال پیام به مخاطب دارد، بدین دلیل در حال حاضر استفاده از ابزارهای تبلیغاتی  سنتی از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در حالی که با گسترش اینترنت در جامعۀ جهانی و افزایش سرانۀ کاربرد آن، فروشندگان فرش دستباف از این شیوۀ تبلیغاتی جدید کم یا بیبهره مانده اند. تبلیغات مبتنی بر وب افزون بر سهولت، قابلیت اطلاع رسانی در کمترین زمان و هزینه با بیشترین بازده را فراهم میکند. لذا در زمان کنونی کاربرد اینترنت و تبلیغات الکترونیکی در حوزۀ فرش دستباف امری الزامی به نظر میرسد. از سوی دیگر تبلیغات اینترنتی نوعی کسب و کار نوین به شمار میآید و افزون بر امکان اشتغالزایی برای دانش آموختگان و دانشجویان فرش، تنوع بالایی در استفاده از پست الکترونیک، پیام رسانها، اتاقهای گفتگو و شبکه های اجتماعی دارد. در صورت انتخاب و کاربرد مناسب هر یک از امکانات مذکور، افزون بر توانایی اندازه گیری تأثیر تبلیغات، قابلیت عمق بخشی تبلیغات در ذهن مخاطب را دارد.

تأثیر تبلیغات اینترنتی

بدین ترتیب نیاز است تأثیر تبلیغات اینترنتی فرش دستباف با تأکید بر مصرف کنندگان این کالا ارزیابی شود. بدین دلیل در پژوهش حاضر تأثیرگذاری محرکهای ارتباطی و محتوایی بر واکنش های شناختی، احساسی و نگرشی مصرف کنندگان بررسی میشود تا قابلیت ترغیب افراد به خرید فرش دستباف از طریق تبلیغات اینترنتی مشخص شود.