رشد روز افزون تبلیغات اینترنتی

رشد روز افزون تبلیغات اینترنتی در این مقاله به بررسی رشد روز افزون تبلیغات اینترنتی اینترنت همراه با رشد روز افزون خود ، کاربرد های فراوانی در صنایع مختلف یافته است. امروزه اینترنت بعنوان رسانه ای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته است. بدلیل ویژگی ها و مزیتهای فراوانی که اینترنت در مقایسه با رسانه های سنتی دارد، تبلیغات اینترنتی شاهد رشد فراوانی در طی سالیان اخیر بوده است. بــا رشد و گسترش روزافزون اینترنت، فناوریها، تنوع و محبوبیت تبلیغات اینترنتی و آنلاین نیـز بـه صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده و خواهد کرد. تعریف تبلیغات اینترنتی : تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد ( گائو و دیگران 2002 ) در تعریفی دیگر، تبلیغات اینترنتی را اینگونه تعریف نموده اند: نمایش دادن نامها وعلائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای (پایگاههای) پربیننده اینترنت، به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک نماید ، سایت صدا و سیما  2002 در فرایند تهیه و اجرای تبلیغات اینترنتی، شرکتهای تبلیغاتی، ناشران اینترنتی1…
ادامه مطلب
  • 0