کوچینگ ایرانیان

ما نمی دانیم ایا همه چیز در دنیا اتفاقیست یا نیست ولی مطمعنیم آشنایی شما با مجموعه مااتفاث خوبیست برجسته ترین وباتجربه ترین مدیران کشور […]

روانشناسی

مرکز” پدیده “با هدف اطلاع رسانی، آموزش و ارایه خدمات در حوزه روانشناسی کودک و نوجوان و همچنین روان شناسی سلامت و استرس تشکیل گردید […]