1,300,000 تومان

آموزش رنگ ولایت

آموزش حرفه ای وفوق حرفه ای رنگ ولایت رنگ ولایت، آمبره، سامبره، بالیاژ، لولایت، بی بی لایت، ترکیب رنگ، رنگساژ، شناخت ساختار مو، رنگساژ، رنگهایی […]