کانتر تور خارجی

کانتر فروش خانم جهت کار در مسیرهای آسیایی مسلط به مسیرهای آسیایی فعال، باانگیزه، دارای روابط عمومی بالا سابقه مهم نیست بیمه+پورسانت+حقوق ثابت . شماره […]

کارمند آیتی

کارمند آیتی خانم مسلط به فتوشاپ و پشتیبانی وب سایت و امور دفتری جهت کار در آژانس مسافرتی حقوق+بیمه سابقه کار مهم نیست تمام وقت […]

کانتر تور خارجی

کانتر فروش خانم جهت کار در مسیرهای آسیایی مسلط به مسیرهای آسیایی فعال، باانگیزه، دارای روابط عمومی بالا سابقه مهم نیست بیمه+پورسانت+حقوق ثابت . شماره […]

کارمند آیتی

کارمند آیتی خانم مسلط به فتوشاپ و پشتیبانی وب سایت و امور دفتری جهت کار در آژانس مسافرتی حقوق+بیمه سابقه کار مهم نیست تمام وقت […]