منشی آژانس مسافرتی

منشی خانم مسلط به امور اداری و طراحی با فتوشاپ جهت کار در آژانس مسافرتی سابقه کار مهم نیست حقوق+بیمه . شماره تماس دفتر هیرمان […]
212,222,208 تومان

منشی آژانس مسافرتی

منشی خانم مسلط به امور اداری و طراحی با فتوشاپ جهت کار در آژانس مسافرتی سابقه کار مهم نیست حقوق+بیمه . شماره تماس دفتر هیرمان […]