فروش انواع مواد شیمیایی،دستگاه، شیشه آلات و ملزومات آزمایشگاهی،مواد کرم سازی و داروهایی ترکیبی

تجهیزات آزمایشگاهی حیان تجهیز فعال در زمینه فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی تحقیقاتی خلوص بالا و صنعتی و آموزشی مدارس،دستگاه های آزمایشگاهی، شیشه آلات و […]