ماساژ درمانی

ماساژ حرفه ای سوئدی ریلکسی و تایلندی با تخت پورتابل در منزل فقط جهت آقایان با روغن های مخصوص و معطر با مدرک بین‌المللی