تبلیغات با توجه به ملاحظات رسانه های جهانی

اگر چه در کشورهای صنعتی بازارها در حال همسان سازی می باشند، اما شرایط رسانه ای هنوز متفاوت هستند . در دسترس بودن تلویزیون، روزنامه و سایر اشکال الکترونیکی و رسانه های چاپی در سراسر دنیا متفاوتند. این موضوع می تواند روی تصمیمات رسانه ای تاثیر بگذارند. به عنوان مثال میزان تیراژ روزنامه ها براساس سرانه جمعیت پوشش گسترده ای دارد. در ژاپن، که استفاده از روزنامه در سطح بالایی قرار دارد، برای هر دو نفر یک روزنامه وجود دارد . در آمریکا حدود 65 میلیون تیراژ روزنامه در چرخه روزانه وجود دارد که نشان دهنده یک روزنامه برای هر چهار نفر است. در آمریکای لاتین هر یک روزنامه برای 10 تا 20 نفر و در نیجریه و سوئد هر 200 نفر یک روزنامه مطالعه میکنند.

تبلیغات با توجه به ملاحظات رسانه های جهانی

عامل تبلیغاتی

وقتی که در دسترس بودن رسانه بالاست، استفاده از آن به عنوان یک عامل تبلیغاتی محدود می شود. به عنوان مثال، در اروپا تبلیغات تلویزیونی وجود ندارد و یا مثل نروژ، دانمارک و سوئد محدود است. زمان مجاز برای تبلیغات در هر روز از 12 دقیقه در فنلاند تا 20 دقیقه در سوئیس، آلمان و استرالیا متفاوت است . قوانین مرتبط با محتوا نیز متفاوت است و زمان انتظار برای پخش، گاهی دو سال طول میکشد. در آلمان، هزینه زمان تبلیغ باید از یک سال قبل پرداخت شود . در عربستان سعودی مقررات مربوط به تبلیغات بدین صورت است: هنگام تبلیغات باید ملاحظات مذهبی رعایت شود و لیستی وجود دارد که برابر قانون ممنوع اعلام شده است که شامل تبلیغات خرافاتی و فالگیری و آینده خوانی براساس گردش ستارگان و هر گونه انتشاراتی از این قبیل است . همچنین تبلیغات بچه ترسان، استفاده از تبلیغاتی که نشان دهنده یک خبر یا جمله رسمی باشد، ممنوع است . استفاده از ادعاهای تبلیغاتی و فیلم های غیرواقعی و استفاده از زنان در تبلیغات، همگی ممنوع هستند. البته اگر زنان لباس بلند و پوشیده داشته باشند و فقط چهره و دست های آنها مایان باشد و تبلیغ نشانگر امور خانوادگی باشد و همچنین استفاده از بچه های زیر شش سال که به نوعی فعالیتهای بچه گانه انجام میدهند.

ابزارهای مختلف تبلیغات

ابزارهای مختلف تبلیغات و هزینه های آن – مانند سایر تصمیمات بازاریابی، تبلیغ کنندگان باید بین رسانه های تبلیغاتی محلی یا جهانی، یک کدام را انتخاب کنند. رسانه جهانی شامل تلویزیون، مثل کانالهای ITV، MTV و CNN هستند که به سرعت در سطح جهانی پخش می شوند. در حال حاضر تبلیغات از طریق اینترنت نیز انجام می شود. هر شرکت یا سازمان یا فرد می تواند در شبکه یک آدرس داشته و از این طریق حضور جهانی داشته باشد