انواع تبلیغات اینترنتی

انواع تبلیغات اینترنتی تبليغات امري است پيچيده، زيرا تبليغ كنندگان فراوان و متفاوتي ميكوشند با اهداف و روش هاي مختلف به مشتريان گوناگون دسترسي يابند. گفتني است نقش اخلاقيات در برخي گونه هاي تبليغات پررنگتر است كه در زير به اختصار بيان ميشوند: تبليغات سياسي  : political advertising سياستمداران براي ترغيب مردم به رأي دادن از تبليغات سياسي استفاده ميكنند و اين امر بخش مهمي از فرايند فعاليتهاي سياسي در بسياري از كشورها را تشكيل ميدهد. گرچه تبليغات سياسي منبع مهمي براي ارتباط با رأي دهندگان است، اما انتقادات بسياري به اين نوع تبليغات وارد است؛ زيرا تبليغات سياسي ً معمولا بر شكل و ظاهر قضايا متمركز است نه موضوعات و واقعيتها، اما اين رويكرد در كشورهاي مختلف يكسان نيست.تبليغات تعاملي : interactive advertising مصرف كنندگاني كه به رايانه و اينترنت دسترسي دارند ميتوانند از تبليغات تعاملي بهرهمند شوند. آگهي ها از طريق صفحات وب و ديگر امكانات اينترنتي دريافت ميشوند. در اين حال، مصرف كننده قادر است به آگهي پاسخ دهد، آن را اصلاح كند، گسترش دهد يا به آن بي اعتنا باشد. اين نوع تبليغا…
ادامه مطلب
  • 0

ابزار تبلیغات

ابزار تبلیغات ابزار تبليغات از زمان پيدايش جوامع بشري براي اهداف گوناگوني استفاده شده است از جمله :فروش كالا و خدمات از طريق شركتهاي تجاري يافتن نيروي كار و استخدام افراد اطلاع رساني به جامعه از طريق دولتها اطلاع رساني درباره خدمات عمومي از طريق نهادهاي ارائه دهنده خدمات عمومي معرفي كتابها، خدمات مسافرتي يا دوره هاي آموزشي معرفي خدمات مالي يا خدمات تفريحي معرفي كالاها و خدمات بهداشتي خريد و فروش كالاهاي شخصي به دست افرادهمه كاربردهاي تبليغات ويژگي مشتركي دارند كه آن انتقال پيام اسـت. گـاهي تجـاري است، گاهي در خصوص معرفي خدمات عمومي است، گاهي در راستاي اهـداف تجـاري شركتها و گاهي نيز در راستاي اهداف شخصي است .تبلیغات امری است پیچیده و گسترده تبليغات امري است پيچيده، زيرا تبليغ كنندگان فراوان و متفاوتي ميكوشند با اهداف و روشهاي مختلف به مشتريان گوناگون دسترسي يابند. گفتني است نقش اخلاقيات در برخي گونه هاي تبليغات پررنگتر است كه در زير به اختصار بيان ميشوند.تبليغات سياسي تبليغات تعاملي تبليغات اطلاع رسان تبليغات ترغيبيدر مق…
ادامه مطلب
  • 0

تعریف مفاهیم تبلیغات

تعریف مفاهیم تبلیغات در آغاز به تعریف مفاهیم استفاده شده در این مقاله میپردازیم :تبلیغ برخط تبلیغ متنی اخلاقیاتتبلیغ برخط : در تعریف گلچین فر و بختایی همان از تبلیغات اینترنتی، به استفاده از اینترنت به منزله كانال و وسیله ارتباطی برای ارسـال تبلیغـات در محـیط وب اشـاره شـده است. همچنین نمایش دادن نامها و علائم تجاری، شعارها و تصاویر تبلیغاتی در سایتهای پربیننده اینترنت، به نحوی كه به تحقق اهـداف تبلیغـات كمـك كنـد، تعریـف دیگـری از تبلیغات اینترنتی است. این نوع تبلیغ به تبلیغات برخط مشهور است و معرف تبلیغی اسـت كه از اینترنت و شبكه جهانی www  برای بیان هدف ارسال پیام تجاری در راستای جذب مشتری استفاده میكند.تبلیغ متنی: نوعی از تبلیغ است كه مخاطب فقط بـا جسـت وجـو در موتورهـای جستوجو، مانند google ,yahoo دربـاره محصـول مـد نظـرش توضـیحاتی مـییابـد. ایـنگونـه تبلیغـات در موتـور جسـتوجـوی google  متعـارف اسـت.اخلاقیات: مجموعه ای از قوانین و مقررات است كه برای نظـارت بـر فعالیـتهـای تبلیغاتی، فروش شخصی، ترویج فروش، بازاریابی مستقیم، روابط عمومی و امثال آن …
ادامه مطلب
  • 0

تبلیغات

تبلیغات تبلیغات یكی از ابزارهای مهم ارتباطی در كسب و كار است. موفق بودن یا نبـودن بسیاری از سازمانها و شركتها در كیفیت فعالیتهای تبلیغاتی شان نهفتـه اسـت.بدیهی است استمرار و توسعه فروش كالا و خدمات زمانی میسر می شود كه طرح تبلیغاتی مشتری را جذب كند. بر اساس تبلیغات مـؤثر، اگـر روانشناسـی نیـاز و سلیقه مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانه پیام در تبلیغ كالا و خدمات لحاظ شود، از آن كالا و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد. به بـاور نویسـنده مقالـه، یكی از عوامل مهم در تبلیغ عامل اخـلاق اسـت. در ایـن مقالـه مـوارد گونـاگون اخلاقی معرفی شده است و با اسـتفاده از مطالعـات گونـاگون در حـوزه تبلیغـات اینترنتی رموز تبلیغات موفق بیان شده است؛ رموزی كه مبتنی بر الگوی ارائـه شـده محقق است. این اطلاعات موجب جـذب بـیشتـر و بازگشـت مجـدد مشـتریان الكترونیكی خواهد بود. در پایان، از طریق پرسـشنامـه ای كـه متخصصـان حـوزه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیك به آن پاسخ داده اند زمینه تأیید یا تغییر ایـن الگو فراهم شده است.امروزه اینترنت به مثابه رسانهای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته…
ادامه مطلب
  • 0

تبلیغات در اینترنت

تبلیغات در اینترنت در مقاله تبلیغات در اینترنت اول از آقای اسپترپ شروع کنیم " تبلیغات ایده آل تبلیغاتی است که از بالاترین امکان دسترسی به مشتریان بالقوه، همراه با یک امکان پذیری بالا برای گرفتن بازخورد، و البته هزینه پایین برخوردار باشد. (آقای اسپترپ) "کدام رسانه است که تبلیغ کننده را به تبلیغات ایده آل می رساند؟تبلیغات ارتباطات غیرشخصی صورت گرفته از یک اداره کننده معلوم با استفاده از رسانه های جمعی به جهت ترغیب یا متاثر نمودن یک مشتری است.(ریچاردز و کارون)تبلیغات روشی از بازاریابی است که درباره محصولات، خدمات، و کسب و کار اطلاع دهی می نماید. هدف از تبلیغ را می توان در اصل ساخت یک تصویر از محصول و تهیه مشتریان بالقوه برای خرید خلاصه نمود. (تیزون) از نظر اقتصادی تبلیغات صاحب دو کارکرد اصلی می باشد:ترغیب مبنای اطلاعاتیبر آیند تبلیغاتآگاه نمودن کل یا بخشی از بازار هدف سازمان راجع به محصولات موجود تبلیغات در بعضی موارد برای تغییر طرز تلقی مشتریان درباره سازمان صورت میگیرد. تبلیغات می تواند برای ترغیب و تهییج کاربران و مصرف کنندگان برای خرید…
ادامه مطلب
  • 0

مزایای تبلیغات اینترنتی

مزایای تبلیغات اینترنتی مزایای تبلیغات اینترنتی که در این مقاله به 35 مورد ان اشاره خواهیم نمود نظر به اینکه مزایای زیادی میتوان به تبلیغات اینترنتی اضافه کرد :افزایش آگاهی از نشان تجاری ایجاد کوشش ( افزایش افراد مورد هدف تبلیغات - ردیابی خریداران اولیه ) افزایش استفاده از نشان تجاری ( ردیابی فراوانی خرید - مطالعه استفاده از اینترنت ) مشتریان با میزان خرید بالا، استفاده از هدایای محصولان ( ردیابی رفتار خرید در طی زمان، چه چیزهایی مشتری خریداری کرده است ) ترغیب مشتری برای خرید بیشتر در هر وهله از خرید بهبود طرز تلقی مشتری از نشان تجاری فروش متقابل نشان های تجاری دیگر همان شرکت ( پی گیری رفتار خرید مشتری نشان تجاری های خاص - اندازه گیری اثرات تبلیغات بازاریابی مشترک ) بازار مشترک با نشان تجاری شرکت های دیگر افزایش مداوم خرید ترغیب مشتری به وفاداری نسبت به نشان تجاری یا افزایش درگیری مشتری با نشان تجاری فراهم کردن اطلاعات جامع از نشان تجاری یا اثبات محصول ایجاد پایگاه داده مشتریان و پیش بینی فروش مدرک بهبود خدمات مشتری کاهش موجودی …
ادامه مطلب
  • 0

ویژگیهای بازاریابی اینترنتی

ویژگیهای بازاریابی اینترنتی بسیاری از مردم بر این تصور اشتباهند که یـک بازاریـاب اینترنتی و تبلیغات اینترنتی  یا انلاین، حتما بایستی دارای سایت باشد. چنین تصـوری واقعـاً بسـیار دور از حقیقـت اسـت. روزانه بیش از میلیونها سایت اینترنتی بوجود می آید. واقعیت آنست که بازاریابی اینترنتی چیزی فراتر از ثبت دامنه، خرید هاست، و بروز رسانی مطالب سایت است. بازاریاب اینترنتی،عملا می بایست مهـارت زیادی در طراحی استراتژی و بهره برداری از علم بازاریابی بصورت آنلاین داشته باشد. روش های تبلیغات اینترنتی یکی از روش های تبلیغات در اینترنت آگهی اینترنتی ودر سایت های تبلیغاتی و نیازمندی می باشد که میتوانید آگهی ها و نیازمندی های مربوط به خدمات - پزشکی - صنعتی - تاسیسات - ساختمان - محصول - کالا و هر فعالیتی که منجر به درامد میشود . موفقیت در کسب و کار اینترنتی موفقیت در کسب و کار اینترنتی، نیازمند داشتن تیمی برای این منظور است. رقابت در دنیای اینترنـت بی نهایت مشکل است ولی مهم است تا جایگاه فعلی خود را همواره بدست آوریـد. یـک کسـب و کـار موفق در اینترنت، اصلا قابل مقایسه با یک کسب و کار موفق در …
ادامه مطلب
  • 0

تصویر پردازی در تبلیغات آنلاین

تصویر پردازی در تبلیغات آنلاین تصویر پردازی در تبلیغات آنلاین بنابر تحقیقات هاروارد ، حدود 70 درصد فعالیت هـای فیسـبوک ، حـول و حـوش تصـاویر صـورت میگیرد. در فیسبوک ، در 44 درصد موارد ، کاربران تمایل بیشتری به تعامل با برنـدهایی کـه بـه ارسـال تصاویر میپردازند ، نشان میدهند. تصاویر حرفه ای با کیفیت در فیسبوک ، 121 درصد بیشتر به اشـتراک گذاشته میشوند و در عین حال با افزایش 90 درصدی اشتراک گذاری در هر ارسل خود مواجه میشوند. تصاویر ، جزء حیاتی بازاریابی و تبلیغات آنلاین تصاویر ، جزء حیاتی بازاریابی و تبلیغات آنلاین است. همیشه عکسی با کیفیت و حرفه ای از خـود ارائـه دهیـد تـا مشتری شما را به عنوان یک حرفه ای به خاطر بسپارد. تصویرهای مناسب باعث اعتبار بخشیدن به تبلیغات شما میشود، خواه شما موفق و مورد اعتماد باشید یا خیر. هر چیزی که با دید افراد کار میکند باید جالـب توجه و چشمگیر باشد، اگر این چنین باشد شما در کار خود برجسته هستید و موفق خواهید بود. به کارگیری تصویر در فعالیتهای تبلیغاتی یکی از هدف های عمده برای به کارگیری تصویر در فعالیتهای تبلیغاتی، ا یجاد واکنش یا بـه تعبیـر ر…
ادامه مطلب
  • 0

بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی

بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی در بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی ابتدا بیایید دو تا از رایجترین استدﻻل های غلط را در این باره مورد بررسی قرار دهیم: اول؛ آن تبلیغاتی است که به طور اعجاب انگیز بسیاری از مسیرهایی را کـه در نگهـداری آن مشـکل داشته اید نشان میدهد و دوم آن تبلیغاتی است که اکثر مدیران آنها را انجام میدهند و معموﻻً هیچ اثری ندارد. حال شما کدامیک را برمیگزینید؟

به عقیده من، حقیقت در میان این دو قرار دارد.

اگر کسی از شرکت شما و محصوﻻت آن آگاهی ندارد، بدون شک مدت زیادی در بازار کار نخواهید بود. تبلیغات یکی از راه های جلب توجه است و چون ما در جامعه ای زندگی میکنیم که مجبوریم بـرای کوچکترین چیزها بجنگیم، تبلیغات دستکمی از هنر ندارد. زمانی که شما یک هنر، مثلا نقاشی را می آموزید، میفهمید که چگونه رنگ هـای دقیـق و مواد خـام را درست به کار ببرید، به همان خوبی که قلم های مناسب را برای شـکل دادن بـه تخیـلات ذهنـی بـه کـار میبرید. در تبلیغات هم به همان صورت است. قانون هایی وجود دارند که به جنبه های روانی ختم میشوند و کسی را …
ادامه مطلب
  • 0

محتوای آگهی مناسب در زمان مناسب

محتوای آگهی مناسب در زمان مناسب محتوای آگهی مناسب در زمان مناسب زمان پست گذاری یکی از عاملهای بسیار مهم در بازاریابی اینترنتی و تبلیغات اینترنتی  در شبکه های اجتماعی است. باید بدانید که چه ساعاتی از روز و چه روزهایی در هفته، کاربران دوست دارند با چه عنوانی در آگهی محتوایی مواجه شوند و از چه مطالبی استفاده کنند.بله، همین نکات ریز در بازاریابی اینترنتی و تبلیغات اینترنتی است که می تواند کسب و کار شما را رونق ببخشد و شما را به سمت موفقیت سوق دهد.به عنوان مثال پس از ساعت صرف ناهار، اکثر افراد که در شبکه های اجتماعی و یا اینترنت  به دنبال پست های سرگرم کننده و خنده دار هستند تا ساعاتی را به استراحت بپردازند و از مشغله های کاری به دور باشند. خنده هرگز شکست نخواهد خورد . محتوای طنز آمیز و سرگر کننده می تواند طیف گسترده ای از کاربران را به خود جذب کند. یکی از دلایل اصلی که کاربران به فیس بوک می آیند، سرگرم شدن آن ها با محتوای جالب و جذاب است. آنها به صفحات سر میزنند تا سرگرم شوند و زمانی را فارغ از کار به استراحت بپردازند. پس سعی کنید در محتوای خود از مطالب طنز آمیز و سرگرم کن…
ادامه مطلب
  • 0