تبلیغات با توجه به ملاحظات رسانه های جهانی

تبلیغات با توجه به ملاحظات رسانه های جهانی اگر چه در کشورهای صنعتی بازارها در حال همسان سازی می باشند، اما شرایط رسانه ای هنوز متفاوت هستند . در دسترس بودن تلویزیون، روزنامه و سایر اشکال الکترونیکی و رسانه های چاپی در سراسر دنیا متفاوتند. این موضوع می تواند روی تصمیمات رسانه ای تاثیر بگذارند. به عنوان مثال میزان تیراژ روزنامه ها براساس سرانه جمعیت پوشش گسترده ای دارد. در ژاپن، که استفاده از روزنامه در سطح بالایی قرار دارد، برای هر دو نفر یک روزنامه وجود دارد . در آمریکا حدود 65 میلیون تیراژ روزنامه در چرخه روزانه وجود دارد که نشان دهنده یک روزنامه برای هر چهار نفر است. در آمریکای لاتین هر یک روزنامه برای 10 تا 20 نفر و در نیجریه و سوئد هر 200 نفر یک روزنامه مطالعه میکنند. عامل تبلیغاتی وقتی که در دسترس بودن رسانه بالاست، استفاده از آن به عنوان یک عامل تبلیغاتی محدود می شود. به عنوان مثال، در اروپا تبلیغات تلویزیونی وجود ندارد و یا مثل نروژ، دانمارک و سوئد محدود است. زمان مجاز برای تبلیغات در هر روز از 12 دقیقه در فنلاند تا 20 دقیقه در سوئیس، آلمان و استرالیا متفاوت است .…
ادامه مطلب
  • 0