مفهوم تبلیغات اینترنتی چیست و چه مزایایی دارد؟

مفهوم تبلیغات اینترنتی چیست و چه مزایایی دارد؟ تبلیغات آنلاین در فضای مجازی تبلیغات آنلاین شکل نوظهوری از تبلیغات است که با توسعه سریع اینترنت رشد کرده و به تدریج به یکی از مهمترین رسانه های تبلیغاتی تبدیل شده است. برتونا، پیت و واتسون (1996) از اینترنت به عنوان مکانی مجازی یاد می کنند که در آن مصرف کنندگان با تبلیغ کنندگان مختلف در تعامل هستند. از طریق اینترنت، تبلیغ‌کنندگان می‌توانند روابط خود را با مشتریانی که از سراسر جهان می‌آیند، حفظ کرده و تقویت کنند و «فرصت جدیدی را برای کسب و کارها به‌منظور برقراری ارتباط با بازارهای جدید و موجود به شیوه‌ای بسیار یکپارچه ارائه دهند». به گفته اسمیت و چافی (2005)، تبلیغات آنلاین «استفاده از وب سایت شرکت در ارتباط با تکنیک های تبلیغاتی آنلاین مانند موتورهای جستجو، تبلیغات بنری، ایمیل مستقیم و پیوندها یا خدمات از سایر وب سایت ها برای به دست آوردن مشتریان جدید است و خدمات را به مشتری فعلی ارائه دهد.» تبلیغات آنلاین می تواند مدل یک به چند یا چند به چند باشد. در مقایسه با تبلیغات سنتی، تبلیغات آنلاین از مزایای تعاملی بودن برخوردار…
ادامه مطلب
  • 0

تبلیغات

تبلیغات تبلیغات عبارت است از تبلیغات، تلاشی برای تاثیر گذاری بر افراد و کنترل رفتار آنان برای رسیدن به یک مجموعه ی هدف های مشخص است  و عاملی ارتباطی برای تاثیر بر مخاطب و تغییر نگرش، انگیزش و دانش و رفتار اوست . تبلیغات مدرن و امروزی امروزه تبلیغات با همسو شدن با فناوریهای موبایل و دیجیتال، حوزه ی تاثیر گذاری های خود را بر مصرف کنندگان وسعت بیشتری بخشیده است؛ بطوری که فناوری اثرات تبلیغات بیرون از خانه را تقویت کرده و آن را از یک رسانه ی منفعل به رسانه ای کاملا تعاملی تبدیل کرده است. و این فناوری به سرعت در حال دگرگونی است که در پی آن میدان عمل هنرمندان گسترش می یابد . روند تبلیغات تبلیغات تا ادوار تاریخی کهن قدمت دارد و به عنوان بخشی ازحوزه ی زیست انسانی، سیر تحولی طولانی را از سر گذرانده است. اما طی دو سده ی گذشته با پیدایش جامعه ی صنعتی، تبلیغات به طور کلی ضرورت و گستردگی بی سابقه ای پیدا کرده است، بخشی از این تحول ناشی از ابداع صنعت چاپ بودکه به شکل گیری اطلاعیه ی تبلیغاتی منجر شد. با رشد تکنیک های چاپ و تصویر سازی،تبلیغات از امکان درج تصاویرنیز برخوردار شدن…
ادامه مطلب
  • 0

تبلیغات

تبلیغات تبلیغات یكی از ابزارهای مهم ارتباطی در كسب و كار است. موفق بودن یا نبـودن بسیاری از سازمانها و شركتها در كیفیت فعالیتهای تبلیغاتی شان نهفتـه اسـت. بدیهی است استمرار و توسعه فروش كالا و خدمات زمانی میسر می شود كه طرح تبلیغاتی مشتری را جذب كند. بر اساس تبلیغات مـؤثر، اگـر روانشناسـی نیـاز و سلیقه مشتری و نیز محتوای مناسب و هنرمندانه پیام در تبلیغ كالا و خدمات لحاظ شود، از آن كالا و خدمات استقبال بیشتری خواهد شد. به بـاور نویسـنده مقالـه، یكی از عوامل مهم در تبلیغ عامل اخـلاق اسـت. در ایـن مقالـه مـوارد گونـاگون اخلاقی معرفی شده است و با اسـتفاده از مطالعـات گونـاگون در حـوزه تبلیغـات اینترنتی رموز تبلیغات موفق بیان شده است؛ رموزی كه مبتنی بر الگوی ارائـه شـده محقق است. این اطلاعات موجب جـذب بـیشتـر و بازگشـت مجـدد مشـتریان الكترونیكی خواهد بود. در پایان، از طریق پرسـشنامـه ای كـه متخصصـان حـوزه فناوری اطلاعات و تجارت الكترونیك به آن پاسخ داده اند زمینه تأیید یا تغییر ایـن الگو فراهم شده است. امروزه اینترنت به مثابه رسانهای قدرتمند در اختیار صنعت تبلیغات قرار گرفته…
ادامه مطلب
  • 0