بازاریابی با ایمیل در اینترنت چیست

بازاریابی با ایمیل در اینترنت چیست ؟ بازاریابی با ایمیل شامل همه شکل های بازاریابی که بـه ایمیل مرتبط هسـتند مـی باشـد. هـر ایمیـل مجزایـی کـه می فرستید، قسمتی از بازاریابی شما با ایمیل می باشـد. آن ایمیل می تواند یک نامه فروش، یـک روزنامـه، یـک پیـام پشتیبانی یا حتی یک سـؤال باشـد. مادامیکـه در رابطـه بـا کارتان با مردم در تماس باشـید در واقـع کارتـان را ارائـه می دهید و این همان بازاریابی می باشد .

چه چیزی بازاریابی با ایمیل را به عنوان یک ابزار فروش مؤثر می سازد؟

بازاریابی با ایمیل در اینترنت چیست

چند جنبه وجود دارد که بازاریابی با ایمیل را یک ابزار با کارآمدی باﻻ می سازد. بازاریـابی بـا ایمیـل یک فن آوری ارسال (Push Technology) است. بجای آنکه منتظر بمانید تا مشتریانتان سـایت شـما را از یک فهرست یا یک موتور جستجوگر پیدا کنند، خودتان پیغامتان را برای آنها ارسال مـی کنیـد. در واقـع شما خودتان زمان و محتوای پیغامتان را تعیین میکنید.

 

ایمیل یک ابزار عالی برای تعقیب یک نامه مستقیم یا عملیـات بازاریـابی از راه دور (Telemarketing) است و بنابراین سرعت پاسخگوئی و بازگشت سرمایه فروش شما را افزایش مـیدهـد. مـثﻸ مـی توانیـد ایمیل مستقیمی را بفرستید و بعد آنرا از طریق ایمیل یک هفته بعد دنبال کنید. یا میتوانیـد آدرس ایمیـل آنها را برای فرستادن اطﻻعات اضافی و یا اضافه کردن آنها به یک پاسـخ دهنـده اتوماتیـک درخواسـت کنید.

ایمیل مارکتینگ چیست؟

ایمیل مارکتینگ عبارت است از ارسال ایمیل با سرعت باﻻ به میلیونهـا نفـر در سـطح کشـور جهـت معرفی خدمات و یا محصوﻻت خودتان و یا جلب بازدید کننده برای سایت یا وبلاگتان.

 

در سال 2011 شرکت های آمریکایی به تنهایی 1.51میلیارد دﻻر صـرف ایمیـل مارکتیـک کردنـد، کـه تخمین زده می شود تا سال 2016 به 2.46میلیارد دﻻر برسد. ایمیل مارکتینک بازاریابی به صورت مستقیم است بگونه ای که یک پیام، به گروهی از مشتریان بـالقوه یا بالفعل شما ارسال می گردد. با استفاده از ایمیل می توانید تبلیغات کسب و کار خود را برای آنـان کـه مدنظرتان است بصورت رایگان بفرستید. ایمیل مارکتینگ به شما کمک می کند تـا درخواسـت کسـب و کار، فروش یا کمک مالی برای ایجاد اعتماد و آگاهی داشته باشید. ارسال پیام از طریق ایمیل مارکتینگ با × 17 هدف به دست آوردن مشتریان جدید و یا متقاعد کردن مشتریان موجود بـرای خریـد کـاﻻ یـا خـدمات جدید است. اگر شما تازه کار هستید، میتوانید با گنجاندن تبلیغات خود در ایمیـل شـرکت هـای معتبـر کسب اعتبار کنید و جذب مشتری داشته باشید. و اگر تازه کار نیستید و برای خودتان کسب و کاری بهم زدهاید میتوانید با گنجاندن تبلیغات کسب و کارهای کوچک در ایمیلهای خـود کسـب درآمـد داشـته باشید. با استفاده از ایمیل مارکتینگ بصورت مستمر با مشتریان خود در ارتباط هستید. توجه داشته باشید که این روش به نسبت نامه ها و بسته های تبلیغاتی سنتی، ارزان تر، وسیع تر و سریعتر است که می تواند همراه عکس، ویدئو و خبرنامه و انواع گزینه های تبلیغاتی شما باشد.

بازاریابی با ایمیل در اینترنت چیست

 

آیا شما مدیر یک سایت یا وبلاگ هستید؟

آیا بعد از ماهها تلاش هنوز بازدیدکنندگان سایت یا وبلاگ شما به حد مورد نظرتان نرسیده؟

آیا شما فروشنده هستید؟

آیا تولید کننده محصول خاصی می باشید؟

یا جزو خدمات دهندگانی مثل مدیران هتل ها، شـرکتها و موسسـات فرهنگـی و خـدماتی یـا …در هـر صورت فرقی نمیکند آنچه مهم است این است که شما نیازمند تبلیغات می باشید.

افراد موفق همیشه سهم ویژهای برای تبلیغات در نظر می گیرند چرا که تبلیغـات در عصـر ارتباطـات مهمترین عامل تعیین کننده است.

اما نکته اینجاست چه نوع تبلیغاتی می تواند جوابگوی شما باشد ؟

چند درصد از شما می تواند از عهده هزینه سنگین تبلیغات در تلویزیون یا روزنامه های کثیراﻻنتشار برآید؟

هزینه های بسیار سنگین این نوع تبلیغات باعث شده است بسیاری از ما از خیر تبلیغات گذشته و این مهمترین اصل را به فراموشی سپاریم

 گسترش اینترنت

با گسترش وحشتناک اینترنت کمتر کسی پیدا می شود که به این جریان عظیم اطﻻعات نپیوسته باشـد. متخصصین تبلیغات از همین امر استفاده کـرده و روشـی ابـداع کـرده انـد بـه نـام Email Marketing یـا بازاریابی با ایمیل. در روش “ایمیل مارکتینگ” شما ایمیلی را به سلیقه خود و با محتوای مورد نظر تنظیم می کنید و بدون هیچ محدودیتی به میلیونها نفر ارسال می نمایید.

 

  • ایمیل مارکتینگ فاصله مشتری را با شما تنها تا حد چند کلیک کاهش داده است ؟
  • آیا میخواهید نام برند یا شرکت شما جزو اولین جستجو در صفحات گوگل باشد ؟
  • آیا شما هم از اینکه سایتتان بازدیدکننده کم دارد خسته و ناامید شدهاید ؟
  • آیا شما هم مثل خیلی دیگر افراد از سایتتان دلزده شده اید و سایت را رها کردید؟
  • آیا میدانید شاه کلید ساده برای شما چی هست که اینقدر بهش بی توجهی شده است؟