تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک

تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک

نامه همواره یکی از ابزارهای بازاریابی و تبلیغات بوده است. با افزایش روزافزون استفاده از پست الکترونیک این ابزار به شیوه اثربخشی برای تبلیغات اینترنتی تبدیل شدهاست. تبلیغات از طریق پست الکترونیک ابزاری مقرون به صرفه است که از نرخ پاسخگویی بالایی نیز برخوردار است. همچنین این ابزار موجب وفاداری مشتریان و نیز موجب تقویت نام تجاری میشود ضمن اینکه در جذب و نگهداری مشتریان نیز ابزار بسیار کارآمدی است. انواع مختلفی از تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک وجود دارد. یک نوع از تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک خبرنامههای 18اینترنتی هستند که توسط شرکت و یا نماینده فروش شرکت تهیه شده و برای گروه خاصی که علایق مشترکی در مورد کالا و خدمات دارند ارسال میشوند و خدماتی را به مشتریان ارائه میکنند. ارسال خبرنامه ها در بسیاری از موارد با کسب اجازه از مشتریان و بصورت ادواری صورت میگیرد.

تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک

گروههای گفتگو

نوع دوم، گروه های گفتگو 19 هستند، که در میان جمعی با علایق مشترک ایجاد میشوند. در این نوع از تبلیغات پیام الکترونیکی که برای اعضا فرستاده میشود، گفتگویی را در مورد موضوعی خاص میان آنها ایجاد میکند. بسیاری از گروهای گفتگوی موفق، یک هماهنگ کننده 20 دارند، که تصمیم میگیرد چه پیامهایی برای اعضا ارسال شود. نوع سوم شامل یک کانال بازاریابی است که افراد در آن عضو شده و براساس علایق اعضاء، پیامهای تبلیغاتی برای آنها فرستاده میشود. هر کانال بر روی اخبار گروه مشخصی از کالاها و خدمات متمرکز میشود. ضمناً اطلاعات هر کانال هر چند مدت یکبار به روز میشود.از آنجائیکه به راحتی میتوان نامه ای الکترونیک تجاری را ایجاد و از طریق اینترنت ارسال نمود، ابراز ارزان و نیز اثر بخشی برای تبلیغات به شمار میآید. تحلیل عملکرد این نوع تبلیغات نیز به راحتی قابل انجام است. با این وجود تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک با محدودیتهایی نیز مواجه است. اولین مشکل این است که کاربران اینترنت غالباً تعداد زیادی نامه الکترونیکی حاوی تبلیغات دریافت میکنند که این امر میتواند باعث ایجاد تاثیرات منفی در آنها شود، در نتیجه عموماً نامه ها بدون آنکه مطالعه شوند، حذف میشوند. مشکل دیگر این است که تمامی سرورهای پست الکترونیک فرمت HTML را ندارند لذا ردیابی نامه ها از طریق نرخ کلیک در آنها دشوار است.