تبلیغات اینترنتی رایگان پربیننده

تبلیغات اینترنتی رایگان پربیننده

تقسیم بندی تبلیغات

براي تبلیغات بازرگانی تقسیم بندي ها و گونه شناسی هاي متعددي صورت گرفتـه اسـت. در اینجا به یکی از این طبقه بندي ها به طور گذرا اشاره میکنیم.

 • درج آگهی رایگان در سایت های معتبر
 • تبلیغات اینترنتی رایگان پربیننده

آگهی را میتوان به صورت هاي زیر طبقه بندي کرد:


الف ( آگهی تجارتی: شامل آگهی تجارتی براي مـصرف کننـده؛ و آگهـی تجـارتی بـراي پیشه و تجارت.

آگهی براي مصرف کننده، کسانی را مخاطب قرار میدهـد کـه از محـصول یـا خـدماتی براي اقناع نیاز شخصی یا خانوادگی، استفاده میکنند.

آگهی براي پیشه و تجارت، میتواند شامل موارد زیر باشد:

 • ـ آگهی هاي صنعتی ، که عمدتاً متوجه مدیران کارخانه یا مجتمع صنعتی است.
 • ـ آگهی هاي حرفه اي، که متوجه صاحبان حرفه هاي شناخته شده، مانند حقـوق پزشـکی است
 • ـ آگهی هاي پیشه یی و مدیریتی، که خطاب به اشخاصی در پیشه هاي تخصصی است.
 • ـ آگهی هاي بازرگانی، خطاب به بازرگانانی است که به منظور کسب سود، کالاها را بـاز فروش میکنند.

ب ( آگهی غیرتجارتی : آگهی هاي دولتی، مؤسسه هاي خیریه، گروه هاي سیاسـی و نظـایر آنها را دربر میگیرد

 • درج تبلیغات رایگان در اینترنت
 • سایت های تبلیغاتی رایگان ساختمانی
 • درج تبلیغات رایگان اینترنتی
 • درج تبليغات رايگان
 • درج تبلیغ رایگان
 • درج تبلیغات اینترنتی رایگان
 • درج آگهی استخدام رایگان
 • درج آگهی استخدام
 • درج آگهی استخدام رایگان در اینترنت
 • گذاشتن اگهی رایگان

تبلیغات اینترنتی رایگان پربیننده

 

برای درج آگهی در سایت تبلیغات 98 عضو شوید

 

 

آگهی اینترنتی

درج آگهی سایت تبلیغات 98

 

 • درج آگهی استخدام در تهران

 • درج آگهی استخدام رایگان اصفهان

 • درج اگهی باما

 • درج آگهی برای تدریس خصوصی

 • درج آگهی بدون ثبت نام

 • درج آگهی به صورت رایگان

 • درج آگهی برای فروش سیم کارت

 • درج آگهی برای فروش زمین

 • درج آگهی بازاریاب

 • درج آگهی برای ترجمه

 • درج آگهی پربازدید

 • درج آگهی پولی

 • درج اگهی پوشاک

 • درج اگهی پایان نامه

 • درج اگهی پلاستیک

 • درج آگهی تدریس خصوصی

 • درج آگهی تدریس خصوصی زبان

 • درج آگهی تدریس خصوصی رایگان

 • درج آگهی تجارت

 • درج آگهی تجاری

 • درج آگهی ثبت شرکت

 • درج آگهی جویای کار

 • درج آگهی جدید

 • درج آگهی جذب نیرو

 • درج آگهی حسابداری

 • درج آگهی خودرو

 • درج آگهی خودرو رایگان

 • درج آگهی خبر جنوب

 • درج آگهی خدمات ساختمانی

 • درج آگهی خانه

 • درج آگهی خودکار

 • درج اگهی خراسان رضوی

 • درج آگهی خوزستان

 • درج آگهی خرید و فروش

تبلیغات اینترنتی

خدمات تبلیغات 98

[table id=1 /]