نحوه تبلیغات محصول و خدمات

در نحوه نحوه تبلیغات محصول و خدمات شما محصول یا خدمتی را برای بخش مشخصی از مشتریان با هدف حل مشکلات آنها یا راحت کردن زندگی ایشان تولید کرده اید، اگر شما با زبان خودشان با آنها صحبت کنید، آنها با گوش شنوایی به شما توجه خواهند کرد. ممکن است برای شما و تیمتان سخن گفتن بدون استفاده از کلمات تخصصی سخت باشد، اما این نوع پیام مشتریان شما را سردرگم خواهد کرد و آنها خیلی از بخش های پیام شما رو نخواهند فهمید ، شما میخواهید به مخاطب عام دسترسی پیدا کنید اما تبلیغی پر از مشخصات فنی و اصطلاحات تخصصی درست میکنید. چه اتفاقی میافتد؟ آنها به راحتی به تبلیغ شما توجه نمیکنند. بنر تبلیغی شما با توجه به محصول شما نباید طراحی شود بلکه باید با توجه ویژه به مخاطب شما تدوین گردد .

کوتاه باشید

نحوه تبلیغات محصول و خدمات

ما همیشه مذاکره کوتاه رو به مذاکرههای طولانی ترجیح میدهیم. با کوتاه بودن ما از ارائه اطلاعات اضافی و غیرضروری در طراحی بنر خود اجتناب میکنیم. پیام بلند توسط کاربران اینترنتی شنیده نشده و منجر به فروش نمیشوند. ما میدانیم که محصول شما فوق العاده هست و ویژگیهای خوبی دارد اما به خاطر داشته باشید که کاربران زمان کمی برای خواندن آگهی شما دارند، بنابراین با دقت کلمات خود را انتخاب کنید و پیامیساده و منسجم را طراحی کنید.
نحوه تبلیغات محصول و خدمات2

استفاده کلمات جذاب در تبلیغات و آگهی

شما با آگهی در مورد اینکه چه کلماتی برای مخاطبان شما جذاب هست، میتوانید از کلمات جذاب استفاده نمایید. استفاده از کلماتی مانند کسب درآمد، درآمد خود را 166برابر افزایش دهید، 116
درصد رشد و … با توجه به اینکه همه از آنها استفاده میکنند و به صورت کلیشه درآمده، اجتناب کنید.

این کلمات علاوه برای اینکه برای مخاطبان شما جذاب نخواهند بود، ویژگی خاصی را نیز در رقابت برای شما ایجاد نمیکنند. رایگان جز قوی ترین کلماتی است که شما در بنر خود میتوانید استفاده کنید، البته اگر به شکل صحیحی استفاده گردد. فقط شما باید مطمئن باشید چیز با ارزشی برای ارائه رایگان دارید، سعی نکنید کاربران را با کلمه رایگان فریب دهید، چراکه شما چیز جزء کلیک های بی ارزش و نگاه منفی به دست نخواهید آورد.

کلمات دیگر که میتوانند جذاب باشند:

  • فروش محدود
  • نکات
  • رازها
  • کلیک کنید برای بازی
  • چگونه
  • چرا ؟
  • جدید

 

در مورد منافع و کاربردها فکر کنید نه در مورد ویژگی ها، ویژگی ها جنبه های تکنیکی یک محصول را شرح میدهند درحالیکه منافع و کاربردها به عنوان راه کارهای برای حل مشکل دیده میشوند.
به عنوان مثال: ویژگی- ابتکاری در تجهیزات بدنسازی، منافع و کاربرد: به راحتی وزن خود را کم کنید، مردم میخواهند بدانند که چگونه محصول شما زندگی آنها را آسانتر و لذت بخش تر میکنند.