چرا تبلیغات در اینترنت

چرا تبلیغات در اینترنت ? در این گفتار تبلیغات اینترنتی به مفهوم عام آن یعنی هر نوع فعالیت برای معرفی محصول و خدمات در اینترنت می باشد و محدود به مورد خاصی از روش های موجود نمی باشد مگر آنکه صراحتا خلاف آن ذکر شده باشد.

در ایران حدود 40 سال قبل تلویزیون را رسانه نوینخطاب می کردند. این رسانه نویندر روزهای نخستین حضور خود برای کسب محبوبیت باید کارایی خود را اثبات می کرد. تلویزیون اثبات کرد و هم اکنون تقریبا در هر خانواده ای یک دستگاه تلویزیون وجود دارد.

این وضع برای اینترنت هم باید اتفاق بیافتد. به عبارت دیگر اینترنت هم باید بتواند کارایی خود را به اثبات برساند. همه می پرسند که آیا اینترنت نیز می تواند؟

البته این مقاله زمانی انتشار می یابد که تقریبا تمام پاسخها مثبتاست و اینترنت دیگر نیازی به اثبات خود ندارد. اما من می خواهم تبلیغات اینترنتی را بررسی کنم.

چرا تبلیغات در اینترنت

 

می خواهم بدانم اگر مدیری از خود بپرسد، آیا تبلیغات اینترنتی برای مجموعه من کارایی دارد، پاسخ چه خواهد بود؟
اگر مدل روند ورود تکنولوژی در ایران را بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که نتایج دقیقا همانند سایر کشورهاست اما با اندکی تاخیر. به عبارت دیگر تلویزیون هم در ایران همانند سایر کشورها محبوب شد اما با تاخیر. برای اینترنت هم این وضع اتفاق افتاده است.لذا می توان گفت، تبلیغات اینترنتی هم به زودی جای پای خود را خواهد یافت و وارد بودجه تبلیغاتی شرکتها خواهد شد. به زودی شاهد این خواهیم بود که مدیران دیگر نخواهند پرسید که آیا تبلیغات اینترنتی موثر است یا نه.

اما چگونه می توان به روند رو به رشد آن سرعت داد ؟

برای اینکار دو جور فرهنگ سازی باید انجام شود:

  1. فرهنگ ارائه راهکار مناسب متناسب با نیاز از سوی وب سایت ها و ارائه دهندگان تبلیغات اینترنتی
  2. فرهنگ استفاده از خدمات تبلیغات اینترنتی ارائه شده
در ادامه مقاله را به تبلیغات بنرمحدود می کنم تا به هدف اصلی مقاله که افزایش درآمدزایی سایتها از طریق پذیرش تبلیغات بنر است، بیشتر توجه شود و بهتر بتوانم از مثاله ای موجود استفاده کنم به زودی ادامه مقاله را ارائه خواهیم داد

21 خرداد 1398 7:44 ب.ظ