سگ الابای اصیل

سلام من وارد کننده فقط سگ هستم از کشور روسیه نژاد سراب و پژدر عراق موجوده هست الابای ها بسیار اصیل میباشد ۰۹۳۷۷۸۵۹۹۹۲مشاوره