مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک

مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک

در مقاله مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک از حالتهای فیزیکی و الکترونیک ابعاد تجارت، تعیینکننده سطوح تجارت الکترونیک بوده و در صورتی که هر سه بعد حالت الکترونیک داشته باشند، بالاترین سطح در تجارت الکترونیک شکل میگیرد. این در حالی است که در تجارت سنتی هر سه عامل، فیزیکی و کاملا قابل لمس هستند و در نتیجه تجارت الکترونیک می تواند در تمام یا بخشی از مراحل چرخه تجاری به کار گرفته شود. چرخه تجاری از جستجوی کالاها و خدمات متناسب با نیازها، جستجوی عرضه کننده و انجام مذاکره، سفارش، حمل و پرداخت بها، فعالیت ها و خدمات پس از فروش مثل گارانتی تشکیل شده است.

دستاوردهای تجارت الکترونیک

از جمله دستاوردهای تجارت الکترونیک ؛ حضور عرضه کنندگان در یک بازار جهانی قابل رویت برای کلیه خریداران است که مزایای فراوانی دارد، ولی از سوی دیگر امکان مقایسه با سایر رقبا را نیز برای تقاضاکننده به وجود می آورد و عرضهکننده را از انحصار خارج میکند. دستاورد دیگر، انجام مذاکرات هوشمند در محیط اینترنت است که به وسیله آن عرضه کنندگان میتوانند قیمت های متفاوتی برای شرایط گوناگون ارائه دهند و محصولاتی که دارای سود کمتر یا بدون سود بودهاند، با این نوع مذاکره ممکن است با قیمت مناسب معامله شوند و بفروش برسند. با این مقدمه به نظر میرسد که شرکتها و عرضه کنندگان در صورت داشتن شرایط لازم برای بهره گیری از دستاوردهای تجارت الکترونیک مزایای زیادی کسب خواهند کرد.

مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک

از جمله این مزایای تبلیغات در تجارت الکترونیک

  •  دستیابی به یک بازار فروش 24ساعته در سطح جهان
  • فروش سریع تر به علت وجود امکانات مکانیزه فروش و انجام معامله
  • هزینه پرسنل فروش کمتر به علت اتوماسیون فرایند آن در اینترنت
  • امکان تماس مستقیم و بدون واسطه با مشتریان
  • امکان جلب بیشتر رضایت مشتریان
  • حجم فروش و سودآوری بیشتر

وسرانجام ماهیت تعامل چند جانبه در شبکه اینترنت، امکان ارتباط متقابل مخاطبان را فراهم آورده است و آگهی دهنده میتواند از نظرات و انتقادات مخاطبان خود باخبر گردد. به دلیل وابستگی زیاد تجارت الکترونیک به تعامل مستقیم با مشتری، مسئله برقراری خدمات مناسب برای مشتری یکی از مهمترین مسائلی است که شرکتها و عرضهکنندگان باید در نظر گیرند که از جمله این مسائل میتوان فعالیتهای مرتبط با توصیه محصولات و تبلیغات را نام برد.