نکات پس از تهیه برنامه تبلیغاتی

توجه به این نکات پس از تهیه برنامه تبلیغاتی کمک شایانی به موفقیت در این زمینه می نماید، در این امر ابزارهایی نظیر مکان قرار دادن عوامل زیر می تواند سودمند باشند

مکان قرار دادن تبلیغات

انتخاب وسیله و مکان مناسب براي تبلیغات بسیار مهم می باشد. کسب و کارهایی که ماهیت محلی دارند نباید تبلیغات خود را بر روي وب سایت ها قرار دهند. خبر نامه اي که براي آگهی نیازهاي محلی ایجاد شده است ، بهترین انتخاب براي تبلیغات این گونه کسب و کارها می باشد. تبلیغات در وب سایت ها فقط به این دلیل که خیلی ها این کار را انجام میدهند کار بسیار نادرستی می باشد. ابتدا باید مطمئن شد که آیا کسب و کار مورد نظر نیازي به تبلیغات اینترنتی دارد یا نه؟

نوع تبلیغات

پرچم، نوشته، متن، دکمه،…؟ یک پرچم تبلیغاتی بهترین انتخاب براي زمانی می باشد که قرار است تبلیغات در بالاي یک صفحه قرار گیرد. اما زمانی که قرار است تبلیغات در صفحه اي که پر از پرچم هاي تبلیغاتی می باشد صورت گیرد ، یک متن ساده تبلیغاتی ، بیشترین توجه را به خود جلب می کند. حتی دکمه هایی که به صورت جذابی طراحی شده باشند و در کنار فهرست انتخاب ها قرار گیرند، باعث می شوند که تعداد زیادي کلیک بر روي آنها شود.

مخاطبان تبلیغات

توجه به این نکته که چه کسانی این تبلیغات را خواهند خواند و آیا آنها گروه هدف تبلیغات می باشند یا نه بسیار حائز اهمیت می باشد. در این رابطه به دست آوردن آمار افرادي که از وب سایتی مشخص دیدن می کنند و یا روزنامه یا خبرنامه اي خاص را می خوانند، بسیار مهم می باشد. آمار بازدیدکنندگان وب سایتها و خوانندگان روزنامه ها و… می تواند بر حسب سن ، جنسیت، شغل، علاقه، سرگرمی و… باشد. با این روش می توان مطمئن شد که افرادي که از این تبلیغات دیدن می کنند ، محصول یا خدمت مورد نظر را خواهند خرید. به طور مثال براي فروشنده کتاب هاي الکترونیکی با موضوع شمع سازي ، بهترین مکان براي تبلیغات ، وب سایتهایی می باشد که مربوط به هنر و سرگرمی، فروشگاههاي اینترنتی مربوط به هدایا و… می باشد.

پیام تبلیغات

هدف از تبلیغات رساندن چه پیامی است؟ به طور خلاصه، بازدیدکنندگان همه وقت خود را صرف کلیک کردن بر روي هر چیزي که می بینند نمی کنند و آنهایی که این کار را انجام می دهند به دنبال کالاهاي رایگان می گردند و نمی خواهند به خاطر آن پولی بپردازند. مسلما هیچ کسب و کاري به دنبال جذب این افراد نمی باشد. اضافه کردن یک شرح واضح درباره کسب و کار و اینکه در باره چیست ، هدف آن چیست و وب سایت درباره چیست، تفاوت محصول یا خدمت مورد نظر از محصولات و خدمات دیگران چیست ، از مواردي است که توجه به آنها بسیار مفید می باشد.

ترغیب کنند گی تبلیغات

باید به این نکته توجه شود که آیا تبلیغ مورد نظر به اندازه کافی مخاطبان را به کلیک کردن بر روي آن ترغیب می کند یا خیر؟ محتوا و مضمون تبلیغ باید به گونه اي باشد که مخاطب را وادار سازد تا بخواهد در مورد آن بیشتر بداند ، در تبلیغات نباید از قیمت هاي غیر واقعی و پیشنهاد هاي باورنکردنی استفاده نمود. همچنین از جملات تبلیغات دیگران نیز نباید استفاده کرد ، بهتر است از ایده هاي آنها استفاده شود و با استفاده از خلاقیت ایده هاي جدیدتري براي تبلیغات کسب و کار مورد نظر می توان ساخت.