بازاریابی و تبلیغات ویروسی

در مقاله و توضیحات در مورد بازاریابی و تبلیغات ویروسی یک سیاست بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران، برمی انگیزد. این امر میتواند باعث جلب توجه بسیار زیادی به خدماتی که ارایه میکنید و یا
محصولاتی که تولید میکنید باشد. یک جلب توجهی تصاعدی
! یک نفر به دو نفر می گوید ، آندو به چهار نفر می گویند، آن چهار نفر به هشت نفر می گویند و … بعنوان مثال ، در بازاریابی توسا پست الکترونیک ، اگر eMail شما شامل عنصری باشد کاه دریافت کننده را به فرستادن آن پیام به دیگران ترغیب کند ، شما یک بازاریابی ویروسی انجام داده اید. بازاریابی ویروسی به نرخ بالای تبادل بین اشخاص بستگی دارد. اگر درصد زیادی از دریافت کنندگان پیامی، آنرا به تعداد زیادی از دوستان خود ارسال کنند، رشد ارسال آن پیام بسیار قابل توجه خواهد بودو به طبع اگر تعداد تبادل کم شود، رشد با شکست روبرو خواهد شد. مسابقات، رای گیری و نظرسنجی، بازی و حتی لطیفه از فرد های دیگر بازاریابی ویروسی هستند.

بازاریابی و تبلیغات ویروسی
بازاریابی و تبلیغات ویروسی به مرد این امکان را می دهد تا از محصولات و سرویس های شما بصورت رایگان استفاده کنن. این امکان در جهت چند برابر کردن و سرعت بخشیدن به فروش شما در اینترنت بسیار موثر خواهد بود. ایده پنهان در بازاریابی ویروسی این است که شما تبلیغ خود را به همراه جایزه ای در اختیار دیگران برای استفاده یا هدیه آن به دیگران ، قرار می دهید، اگر شما به 100 نفر eMail بفرستید و فقط %25 از آن افراد صرفاً به یک نفر از دوستان خود پیام شما را منتقل کنند، شما براحتی پیام خود را به 25 نفر دیگر رسانده اید. 25 نفری که ممکن بود هیچ وقت پیا شما را دریافت نکنند. شما با استفاده از بازاریابی و تبلیغات ویروسی مشتریان بیشتری جلب خواهید کرد.