بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی

برای بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی که روش های مختلفی در اینترنت برای هزینه کردن وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

  • CPM، هزینه به ازای هر 1000 بار نمایش
  • این مدل نشان میدهد که شما به ازای هر 1000 بار نمایش بنر خود چه مبلغی پرداخت میکنید.

این مدل مناسبی برای وب سایت های پخش کننده آگهی میباشد، چرا که بدون توجه به موفقیت و یا عدم موفقیت یک کارزار تبلیغاتی پول خود را دریافت میکنند. دقت کنید، نمایش 1000 بار این مورد را که تبلیغ شما 1000 بار دیده شده، گارانتی نمیکند، بلکه فقط 1000 بار نمایش را گارانتی میکند. این ماجرا باعث شده است که بسیاری از تبلیغ دهنده ها به جای این شیوه، از مدل های یا استفاده نمایند.

بهینه سازی هزینه تبلیغات اینترنتی

CPC هزینه به ازای هر کلیک

مبلغی که شما به ازای هر کلیک پرداخت میکنید، این بدان معناست که شما وقتی که کاربری روی بنر شما کلیک کرد و وارد وبسایت شما گردید، هزینه پرداخت میکنید. در این مدل شما باید سعی کنید در وبسایتهای که مرتبط با موضوع شما هستند تبلیغ کنید ، این مدل امروزه با توجه به اینکه ریسک تبلیغات را بین تبلیغ دهنده و پخش کننده تبلیغ تقسیم میکند از استقبال زیادی بین تبلیغ دهندگان برخوردار شده است.

CPA هزینه به ازای یک عمل (خرید )

شما به ازای یک عملیاتی که در وب سایت انجام میشود، هزینه پرداخت میکنید. به عنوان مثال، عملی چون خرید، یا پر کردن یک فرم، یا عضویت در خبرنامه، ثبت نام، دانلود و … این سیستم مناسب تبلیغ دهندگان است، به خاطر اینکه شما زمانی پرداخت میکنید که تبلیغ شما دیده شده، روی آن کلیک شده و متعاقب آن عملی در وب سایت شما صورت گرفته است.
این مدل اگر توسط پخش کننده آگهی مورد پذیرش قرار گیرد، جزء موثرترین شیوه های تبلیغی است.
اگر شما با هدف برندینگ میخواهید کارزار تبلیغاتی خود را پیش برانید مدل CPM روش مناسبی است، در غیر این صورت اگر در راستای فروش میخواهید حرکت کنید یکی از شیوه های یا را انتخاب کنید.