تبلیغات اینترنتی کسب و کار

اینترنت، فرصت های جدیدی را برای رونق انواع کسب و کارها و تبلیغات اینترنتی کسب و کار به وجود آورده است. حضور در این فضا و پاسخ به نیاز کاربران نیمی از کار است و نیمی دیگر تبلیغ و اطلاع رسانی در فضای وب است.
تبلیغی که انتشار آن محدود به زمان و مکان خاصی نیست. راحت و سریع و ارزانتر از سایر رسانه ها انجام میپذیرد. قابلیت ردگیری مشتریان و هدف گیری دقیق مخاطبان را دارد و نهایتاً تحلیل بازخورد آن را میتوان ارزیابی کرد. کتابی که پیش روی شماست، به زبان ساده، به مبانی تبلیغات اینترنتی میپردازد و رازهای اثربخش تبلیغ در اینترنت را رمزگشایی میکند.

با تبلیغات اینترنتی در فضای اینترنت شما میتوانید به دو هدف مهم نایل گردید

افزایش فروش و آگاهی در مورد برندتان در این نوع تبلیغات ، طراحی بنر جزء مهمترین بخش ها است، فرایند تولید یک بنر خوب از طراحی هنرمندانه یک پیام آغاز میگردد، این طراحی میتواند پیام را به
شکل قویتری نمایش دهد. در این کتاب به 3×9نکته مهم در مورد طراحی بنر اشاره خواهیم کرد.

تبلیغات اینترنتی کسب و کار

هدف من از تبلیغات و ارسال آگهی اینترنتی چیست؟

شما ممکن است تخفیفی ارائه کنید، محصول جدیدی به بازار عرضه کنید و یا مردم را در مورد ویژگیهای محصولات خود آگاه نمایید و یا … فارغ از اینکه تبلیغ شما در مورد چیست، دو دلیل برای شما وجود دارد که تبلیغات خود را آغاز نمایید: ایجاد آگاهی در مورد برندتان (برندیگ) و افزایش فروش اگر چه بعضی از تبلیغات با تمرکز فروش و برخی دیگر با تمرکز برندیگ طراحی میگردد، اما در نهایت تبلیغات، هر دو این اهداف را در بر خواهد گرفت.

تبلیغات اینترنتی کسب و کار

بازار هدف خود را از تبلیغات و آگهی اینترنتی مشخص کنید

آیا تا کنون این جمله رو شنیده اید؟ اگر شما بخواهید برای همه سخنرانی کنید مانند این است که برای کسی سخنرانی نکرده اید! این ماجرا در مورد تبلیغات بنری نیز صحت دارد. این موضوع در اینترنت و در هر رسانه تبلیغاتی دیگر به این دلیل که، این رسانه ها پر از تبلیغ بوده و همه تبلیغ دهندگان سعی دارند توجه مخاطبان را جلب کنند، اتفاق می افتد.

نتیجه گیری

بنابراین کاربران با عدم توجه به اغلب ( اگر نه همه) این پیام ها، عکس العمل نشان میدهند. آن ها فقط وقتی که بخواهند، به چیزهایی که میگویید، گوش میدهند، و آن زمانی اتفاق میافتد که پیام شما با چیزی که آنها از دنیا میبیند، همسو باشد. پس سعی کنید به مردمیکه دوست دارند شما را بشنوند و آماده شنیدن هستند، پیامهای تبلیغاتی خود را ارسال کنید. با یادگیری درباره احتمال های که درمورد نیازها و علاقمندی های آنهاست آغاز کنید، اگر محصول شما توسط گروه های مختلفی از مردم استفاده میشود، پیام های مختلفی را برای هر گروه ایجاد نمایید.